Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Pan Bóg musi dopuścić tyle zranień, tyle trudnych chwil, abyś poczuł się słaby i przez to otwarty na łaskę"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Refleksje "U progu dnia":

U PROGU DNIA - Zapytajmy pustelników o drogę do pokoju

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 13. 07. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa 15 tyg. – Wspom. świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta; Czyt.: Iz 10, 5 – 7. 13 – 16; Mt 11, 25 – 27)

ZAPYTAJMY PUSTELNIKÓW O DROGĘ DO POKOJU

 

Szczęść Boże – wszystkim!

Czy to przypadek, iż w dzisiejszych, mocno niespokojnych czasach, gdy wojna zdaje się pukać do naszych drzwi, prawie zupełnie znikły z powszechnego użycia takie słowa jak asceza, pokuta i umartwienie?

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Cuda – odpowiedzią Boga na naszą wiarę

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 29. 06. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa 13 tyg. – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła; Czyt.: Dz 12, 1 – 11; 2 Tym 4,6 – 9. 17 – 18; Mt 16, 13 – 19)

CUDA – ODPOWIEDZIĄ BOGA NA NASZĄ WIARĘ

 

Szczęść Boże – wszystkim!

Kalendarz liturgiczny porywa nas dzisiaj do Rzymu. Obchodzimy Uroczystość świętych Piotra i Pawła. To dwaj najsłynniejsi Apostołowie, których historia nazwała dwoma filarami Kościoła. Piotra, jako pierwszego papieża; i Pawła, z uwagi na jego niesamowitą działalność apostolską oraz pisarską, jako Apostoła Narodów. Nad ich grobami wznoszą się największe świątynie Rzymu: Bazylika św. Piotra na Watykanie i Bazylika św. Pawła za Murami.

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Najgłębsze pragnienie Jezusa

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 15. 06. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 11 tyg. Okresu Zwykłego; Czyt.: 2 Król 2, 1. 6 – 14; Mt 6, 1 – 6. 16 – 18)

NAJGŁĘBSZE PRAGNIENIE JEZUSA

Szczęść Boże – wszystkim!

U PROGU DNIA - Boże CiałoDzisiejszy dzień o tyle można uznać za szczególny, że jest on ostatnim dniem przygotowania do bardzo szczególnego święta: do Uroczystości Bożego Ciała. Wyjdziemy jutro z kościołów, na nasze ulice i place, aby w niezwykle spektakularny sposób, poprzez rozśpiewane procesje oraz pięknie ustrojone ołtarze, oddać cześć Bogu, ukrytemu w zwykłej hostii... w kruszynie chleba.

Zwróćmy uwagę, jak bardzo dzisiejsze czytania wpisują się z jutrzejsze świętowanie.

Oto Ewangelia przypomina nam, czego najbardziej nie znosi nasz Bóg, gdy zwracamy się do Niego. Najbardziej nie znosi u nas obłudy i nieszczerości. Ciekawe, że my także tego nie znosimy. Dlaczego? To proste. Miłość nie znosi fałszu! A Bóg jest Miłością. My zaś zostaliśmy stworzeni na Jego obraz!!!

„Gdy się modlicie, nie róbcie tego na pokaz!” – przestrzega Jezus.

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Warunki rozwoju dziecka – miłość i prawda

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 1. 06. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa -7 tyg.Okr. Wielkan., 5 Dzień Nowenny prz.Zesł.Ducha Św.; Wsp. św. Justyna, męcz; Dzień Dziecka;
Czyt.: Dz 20, 28 – 38; J 17, 11b – 19)

WARUNKI ROZWOJU DZIECKA – MIŁOŚĆ I PRAWDA

 

Szczęść Boże – wszystkim!

Obchodzony dzisiaj Dzień Dziecka, często wywołuje w nas dwojakie uczucia: zachwyt i niepokój. Dzieci nas zachwycają... no właśnie,... czym? Można powiedzieć krótko: – swoją dziecięcością! To prawda... ale niestety – niewiele wyjaśnia. Sięgnijmy więc do poezji, na przykład – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i posłuchajmy:

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Świat bez Chrystusa to świat kłamstwa i nienawiści

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 18. 05. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 5 tygodnia Okresu Wielkanocy; Wspom. dow. św. Stanisława Papczyńskiego, zakonn.; Czyt.: Dz 15, 1 – 6; J 15, 1 – 8)

ŚWIAT BEZ CHRYSTUSA TO ŚWIAT KŁAMSTWA I NIENAWIŚCI

 

Szczęść Boże – wszystkim!

Kiedy patrzę na przerażający dramat wojny na Ukrainie, budzą się we mnie różne skojarzenia z naszą polską historią: Katyń, Powstanie Warszawskie, Żołnierze Niezłomni...
Polacy bronili się wtedy chwytając nie tylko za broń. Rodziły się także inicjatywy bardziej duchowe. Była prasa podziemna, tajna edukacja, duszpasterstwo, a nawet konspiracyjne filmy i teatr...

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Dlaczego Bóg nie ułatwia nam życia?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 4. 05. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 3 tygodnia Okresu Wielkanocy; Wspomnienie św. Floriana, męczennika; Czyt.: Dz 8, 1b – 8; J 16, 35 – 40. )

DLACZEGO BÓG NIE UŁATWIA NAM ŻYCIA ?

 

Szczęść Boże – wszystkim!

Myślę, że wielu z nas przeżywa trudny do zniesienia dysonans. Z jednej strony weszliśmy w cudowny miesiąc maj... Tyle pozytywnych skojarzeń... wiosna, kwiaty, zakochani... a przede wszystkim – Maryja! To Jej miesiąc!

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Jak wyostrzyć swój wzrok na sprawy ducha?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 20. 04. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – w Oktawie Wielkanocy; Czyt.: Dz 3, 1 – 10; Łk 24, 13 – 35. )

JAK WYOSTRZYĆ SWÓJ WZROK NA SPRAWY DUCHA ?

Szczęść Boże – wszystkim!

Na ogół nie doceniamy takich codziennych darów Pana Boga, jak dar zdrowych nóg i rąk, zdrowych oczu i uszu... Patrzymy, słuchamy, poruszamy się, ale wcale nie dziękujemy! Dary te otrzymujemy od Boga każdego ranka; niezależnie od tego, jacy jesteśmy... czy dobrzy, czy źli.

Naszą świadomość może poszerzyć dopiero jakieś wyjątkowe wydarzenie. Ot, takie na przykład, jak to opisane w dzisiejszym pierwszym czytaniu: o chromym od urodzenia człowieku, uzdrowionym przez świętego Piotra, mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. Człowiek ten, widząc powracające mu siły – dzięki wezwaniu imienia Jezusa! – zaczął skakać, tańczyć i dziękować Bogu za cud swego uzdrowienia.

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Czy istnieje wolność poza Bogiem?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 6. 04. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 5 Tydzień Wielkiego Postu; Czyt.: Dn 3, 14 – 20. 91 – 92.95; J 8, 31 – 42)

Czy istnieje wolność poza Bogiem ?

Szczęść Boże – wszystkim!

Tocząca się wojna na Ukrainie daje wiele do myślenia. Pojawiają się pytania, których zwykle sobie nie stawiamy. Jedno z nich to pytanie o ludzką wolność, którą można utracić. Czym naprawdę jest wolność? Czy tylko brakiem zniewolenia?

Pierwsze skojarzenie, które może się nasunąć w obliczu wojny, to stwierdzenie, że wolność to przede wszystkim siła. Kto jest silny, ten zwycięża. Kto dysponuje potęgą, funduszami – ten jest wolny. Czy naprawdę?

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Kiedy przykazania przestają być trudne?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 23. 03. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 3 Tydzień Wielkiego Postu; Wspom. dow. św. Tubyriusza z Mongrovejo, arcybiskupa; Czyt.: Pwt 4, 1. 5 – 9; Mt 5, 17 – 19).

KIEDY PRZYKAZANIA PRZESTAJĄ BYĆ TRUDNE ?

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus rzuca uwagę, która kryje w sobie wielką tajemnicę: "Nie sądźcie – powiada – że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić''.

Czytaj więcej...

U PROGU DNIA - Czy będzie sąd ostateczny dla narodów?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 9. 03. 2022 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa – 1 Tydzień Wielkiego Postu, Wspom. dow. św. Dominika Savio, zakonnika; św. Grzegorza z Nyssy, bpa i Doktora K-ła; Czyt.: Jon 3, 1 – 10; Łk 11, 29 – 32).

CZY BĘDZIE SĄD OSTATECZNY DLA NARODÓW ?

Szczęść Boże – wszystkim!

Dzisiejsze czytania mówią o bardzo ciekawej kwestii: o potrzebie nawrócenia nie tylko indywidualnego, ale także całych narodów. Może myślimy sobie, że nawrócenie to moja osobista sprawa. Dzisiaj jednak, gdy wojna stuka do naszych drzwi, rodzi się pytanie o narody. O ich odpowiedzialność. Na przykład za umacnianie czy niszczenie pokoju na świecie. O ich postawę wobec słabszych narodów... Czy dążą ku dobru, czy też ku zbrodni i przemocy? Czy nie zaciągają jakiejś winy, i co z tą winą począć? Czy będzie jakiś Trybunał?

Czytaj więcej...


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd