Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Życzę by Niepokalana objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie"
Św. Maksymilian M.Kolbe "Pisma"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” - Nieprzebaczenie to rak duszy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 11.02.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa V tygodnia Okresu Zwykłego w ciągu roku (cykl I)

NIEPRZEBACZENIE TO RAK DUSZY

Szczęść Boże – wszystkim!

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony 23 lata temu – przez Jana Pawła II – w liturgiczny dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.
Kto choć raz odwiedził Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, kto widział procesję eucharystyczną setek chorych, wiezionych na wózkach i błogosławionych Najświętszym Sakramentem, ten zupełnie się temu nie dziwi.

Jan Paweł II, w liście ustanawiającym ten dzień, wyznał, że chciałby zwrócić uwagę świata na tych, którzy cierpią na duszy i ciele.

„U PROGU DNIA” - O rekultywacji duszy ludzkiej

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 28.01.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa III tygodnia Okresu Zwykłego w ciągu roku (cykl I)

O REKULTYWACJI DUSZY LUDZKIEJ

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak Chrystus opowiada przypowieść o siewcy, który sieje ziarno. Ziarno pada na grunt rozmaity, bo i na drogę, gdzie ptaki natychmiast wydziobują ziarenka – widoczne z daleka...; i na grunt skalisty, na którym tak trudno się zakorzenić...; i na glebę zachwaszczoną i zarośniętą cierniami, nie pozwalającymi się niczemu rozwinąć...; a także na glebę urodzajną, która sama jakby czeka na dobre ziarno, aby mogło ukryte w niej, obudzić się do życia i wydać obfity plon.

Zaciekawieni przypowieścią Apostołowie pytają później, na osobności, co Pan Jezus miał na myśli, opowiadając o ziarnie i dowiadują się, że chodzi o Słowo Boże, które trafia na tak różną glebę naszych serc.

„U PROGU DNIA” - Betlejem, czyli „Szkoła wielkich polityków”

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 14.01.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa I tygodnia Okresu Zwykłego w ciągu roku (cykl I)

BETLEJEM, CZYLI „SZKOŁA WIELKICH POLITYKÓW”

Szczęść Boże – wszystkim!

Choć – liturgicznie biorąc – zakończył się już okres Bożego Narodzenia, to jednak zgodnie z polską tradycją, kolędujemy aż do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego. Miło jest równocześnie odkrywać w codziennej Liturgii kolejne perełki, wspaniale komentujące opisywaną w kolędach Tajemnicę Wcielenia.

„U PROGU DNIA” - Podziel się ogniem wiary!

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 31.12.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
VII Dzień Oktawy Bożego Narodzenia

ŻYCZENIA NOWOROCZNE – PODZIEL SIĘ OGNIEM WIARY !

Szczęść Boże – wszystkim!

Gdyby przeprowadzić ankietę, i zapytać: „Jakiej wady nie lubisz najbardziej u spotykanych ludzi?” – to przypuszczam, że najczęściej ankietowani wymienialiby zbytnią pewność siebie. Istotnie, to niezbyt miłe, gdy zetkniemy się z kimś, kto robi wrażenie „nieomylnego” i „wszystko - wiedzącego”. Wydaje się jednak, że nie każda pewność siebie jest naganna. Istnieją wyjątki od reguły. Są bowiem sytuacje, gdzie odwaga i przebojowość jest konieczna, ponieważ chodzi o jakąś wielką sprawę, o jakieś wielkie dobro, które ktoś mógłby utracić z powodu naszej nieśmiałości, lub obojętności. Problem ten dotyczy przede wszystkim wierzących.

„U PROGU DNIA” 17.12.2014 - Rodowód Chrystusa ze skandalami?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17.12.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
3 Tydzień Adwentu (Rok B, cykl I)

RODOWÓD CHRYSTUSA ZE SKANDALAMI ?

Szczęść Boże – wszystkim!

Już tylko 7 dni do „Cichej i świętej nocy”! – czyli do chwili, kiedy będziemy śpiewać tę kolędę w wieczór wigilijny w naszych rodzinach, wpatrując się w światełka choinki, albo w małe figurki domowej stajenki.

Święta Noc” – to słowa kryjące w sobie zachwycający paradoks, charakterystyczny dla Świąt Bożego Narodzenia. Paradoks spotkania się światła z ciemnością, świętości z grzechem. Bóg przychodzi do swoich ukochanych dzieci, które nie tylko nie docenią tego przyjścia, ale na miłość odpowiedzą nieufnością, a nawet nienawiścią. Bóg się tym jednak nie zrazi, ale – przeciwnie – wszystko wykorzysta dla uzmysłowienia nam kim naprawdę jest – że jest nieskończoną Miłością Miłosierną...

„U PROGU DNIA” 03.12.2014 - Modlitwa Adwentowego wieńca

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3.12.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
1 Tydzień Adwentu (Rok B, cykl I)

MODLITWA ADWENTOWEGO WIEŃCA

Szczęść Boże – wszystkim!

Rozpoczęły się Roraty, nastał Adwent, a z nim ten niepowtarzalny klimat, pojawiający się bodajże tylko w Polsce... Klimat, który tworzą dzieci spieszące z rozświetlonymi lampionami do kościoła, gdzie wzrok przyciąga wieniec adwentowy, na którym co niedzielę zapala się kolejną świecę, aby było wyraźnie widać, że czas biegnie – coraz bardziej przybliżając nas do najcieplejszych Świąt w roku..., do Świąt Bożego Narodzenia...

Klimat ten tworzą także pieśni adwentowe, w których co chwilę pojawia tęskne wołanie: „Marana tha!” - Panie, przyjdź! Albo śpiew na zakończenie rorat: „Oto Pan Bóg przyjdzie! Z rzeszą świętych k'nam przybędzie! Światłość wielka w dzień ów będzie! Alleluja!”.

Pan Jezus przyjdzie – to pewne! – na końcu czasów! Biblia nie kłamie. I wtedy wszyscy Go zobaczymy. Niezależnie od miejsca przebywania, od poglądów, od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie, – zobaczymy Go!

„U PROGU DNIA” 19.11.2014 - Łaska chwili - Łaska Wieczności

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 19.11.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński

33 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

ŁASKA CHWILI – ŁASKA WIECZNOŚCI

Szczęść Boże – wszystkim!

Czytania liturgiczne ostatnich dni wciąż przypominają o czekającej nas wieczności, o nadchodzącym końcu czasów, o zbliżającej się chwili, kiedy będziemy musieli się rozliczyć z naszego życia.

Ciekawym komentarzem do tych myśli są świętowani w liturgii w tych dniach nasi polscy święci i błogosławieni. Na przykład wczoraj wspominana, błogosławiona Karolina Kózkówna, która wolała się bronić przed rosyjskim żołdakiem, aby zachować swoją czystość i godność, niż ocalić życie ziemskie;

czy też dzisiejsza błogosławiona, księżniczka Salomea, według niektórych historyków – nawet królowa, która również chętnie, po śmierci swego męża, pozostawiła splendory życia dworskiego i wstąpiła do wspólnoty sióstr klarysek w Zawichoście, gdzie zachwycając wszystkich swoją pokorą i wyciszeniem, przygotowywała się do przejścia na drugi świat. Wiedziała bowiem, że tam zobaczy Tego, za kim zawsze tęskniła, największą miłość swojego życia – Jezusa!

„U PROGU DNIA” 05.11.2014 - ks. Stefan Czermiński

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 5.11.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
31 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

CMENTARZ I ŚWIATEŁKA NADZIEI

Szczęść Boże – wszystkim!

Kiedy w ostatnich dniach stawaliśmy nad grobami naszych bliskich, z pewnością nie jeden z nas odkrywał, że stawiane na nagrobku światełko łączy się jakoś tajemniczo ze światłem, które coraz mocniej zaczyna docierać z ich życia - do naszego życia. Wpatrując się w drżące ogniki, sięgaliśmy wzrokiem o wiele dalej, w przeszłość, gdzie przewijały się przed nami, jak na filmie, różne sytuacje, gesty, słowa zmarłego, zwłaszcza te pozytywne, jaśniejące dobrocią, humorem i zrozumieniem. Być może, czuliśmy, że stają się one dla nas jakimś testamentem...

Człowiek jest powołany do tego, aby był światłem. Także po swojej śmierci...

Mówi o tym do nas dzisiaj św. Paweł w pierwszym czytaniu. Posłuchajmy: „Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,(…) pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.”

„U PROGU DNIA” 22.10.2014 - Tajemnica Świętości Jana Pawła II – Totus Tuus !

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 22.10.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
29 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II – TOTUS TUUS !

Szczęść Boże – wszystkim!

Dzisiejszy dzień jest dla wielu dniem niezwykłym, bowiem właśnie dzisiaj, po raz pierwszy, obchodzimy wspomnienie ŚWIĘTEGO Jana Pawła II! Po raz pierwszy – „świętego” – ponieważ jego kanonizacja odbyła się niecałe pół roku temu, 27 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Jak zawsze przy takich szczególnych okazjach pojawia się pytanie: co jest kluczem do jego świętości? Co pchnęło go na tę orlą ścieżkę gigantów ducha?

„U PROGU DNIA” 8.10.2014 - Czy Bóg naprawdę jest twoim Ojcem?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 8.10.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
27 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

CZY BÓG NAPRAWDĘ JEST TWOIM OJCEM ?

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić się. Skąd się wzięła u nich taka myśl, takie pragnienie?

Najprawdopodobniej pragnienie to obudził widok Jezusa, powracającego do nich po dłuższym czasie modlitwy w samotności. Jego twarz musiała promieniować radością, pokojem i wewnętrzną mocą. Wtedy słowa: „Panie, naucz nas modlić się...” – pojawiły się jakby same, całkiem odruchowo...


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is a Joomla Security extension!