Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Pan Bóg musi dopuścić tyle zranień, tyle trudnych chwil, abyś poczuł się słaby i przez to otwarty na łaskę"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” 17.12.2014 - Rodowód Chrystusa ze skandalami?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17.12.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
3 Tydzień Adwentu (Rok B, cykl I)

RODOWÓD CHRYSTUSA ZE SKANDALAMI ?

Szczęść Boże – wszystkim!

Już tylko 7 dni do „Cichej i świętej nocy”! – czyli do chwili, kiedy będziemy śpiewać tę kolędę w wieczór wigilijny w naszych rodzinach, wpatrując się w światełka choinki, albo w małe figurki domowej stajenki.

Święta Noc” – to słowa kryjące w sobie zachwycający paradoks, charakterystyczny dla Świąt Bożego Narodzenia. Paradoks spotkania się światła z ciemnością, świętości z grzechem. Bóg przychodzi do swoich ukochanych dzieci, które nie tylko nie docenią tego przyjścia, ale na miłość odpowiedzą nieufnością, a nawet nienawiścią. Bóg się tym jednak nie zrazi, ale – przeciwnie – wszystko wykorzysta dla uzmysłowienia nam kim naprawdę jest – że jest nieskończoną Miłością Miłosierną...

„U PROGU DNIA” 03.12.2014 - Modlitwa Adwentowego wieńca

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3.12.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
1 Tydzień Adwentu (Rok B, cykl I)

MODLITWA ADWENTOWEGO WIEŃCA

Szczęść Boże – wszystkim!

Rozpoczęły się Roraty, nastał Adwent, a z nim ten niepowtarzalny klimat, pojawiający się bodajże tylko w Polsce... Klimat, który tworzą dzieci spieszące z rozświetlonymi lampionami do kościoła, gdzie wzrok przyciąga wieniec adwentowy, na którym co niedzielę zapala się kolejną świecę, aby było wyraźnie widać, że czas biegnie – coraz bardziej przybliżając nas do najcieplejszych Świąt w roku..., do Świąt Bożego Narodzenia...

Klimat ten tworzą także pieśni adwentowe, w których co chwilę pojawia tęskne wołanie: „Marana tha!” - Panie, przyjdź! Albo śpiew na zakończenie rorat: „Oto Pan Bóg przyjdzie! Z rzeszą świętych k'nam przybędzie! Światłość wielka w dzień ów będzie! Alleluja!”.

Pan Jezus przyjdzie – to pewne! – na końcu czasów! Biblia nie kłamie. I wtedy wszyscy Go zobaczymy. Niezależnie od miejsca przebywania, od poglądów, od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie, – zobaczymy Go!

„U PROGU DNIA” 19.11.2014 - Łaska chwili - Łaska Wieczności

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 19.11.2014 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński

33 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

ŁASKA CHWILI – ŁASKA WIECZNOŚCI

Szczęść Boże – wszystkim!

Czytania liturgiczne ostatnich dni wciąż przypominają o czekającej nas wieczności, o nadchodzącym końcu czasów, o zbliżającej się chwili, kiedy będziemy musieli się rozliczyć z naszego życia.

Ciekawym komentarzem do tych myśli są świętowani w liturgii w tych dniach nasi polscy święci i błogosławieni. Na przykład wczoraj wspominana, błogosławiona Karolina Kózkówna, która wolała się bronić przed rosyjskim żołdakiem, aby zachować swoją czystość i godność, niż ocalić życie ziemskie;

czy też dzisiejsza błogosławiona, księżniczka Salomea, według niektórych historyków – nawet królowa, która również chętnie, po śmierci swego męża, pozostawiła splendory życia dworskiego i wstąpiła do wspólnoty sióstr klarysek w Zawichoście, gdzie zachwycając wszystkich swoją pokorą i wyciszeniem, przygotowywała się do przejścia na drugi świat. Wiedziała bowiem, że tam zobaczy Tego, za kim zawsze tęskniła, największą miłość swojego życia – Jezusa!

„U PROGU DNIA” 05.11.2014 - ks. Stefan Czermiński

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 5.11.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
31 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

CMENTARZ I ŚWIATEŁKA NADZIEI

Szczęść Boże – wszystkim!

Kiedy w ostatnich dniach stawaliśmy nad grobami naszych bliskich, z pewnością nie jeden z nas odkrywał, że stawiane na nagrobku światełko łączy się jakoś tajemniczo ze światłem, które coraz mocniej zaczyna docierać z ich życia - do naszego życia. Wpatrując się w drżące ogniki, sięgaliśmy wzrokiem o wiele dalej, w przeszłość, gdzie przewijały się przed nami, jak na filmie, różne sytuacje, gesty, słowa zmarłego, zwłaszcza te pozytywne, jaśniejące dobrocią, humorem i zrozumieniem. Być może, czuliśmy, że stają się one dla nas jakimś testamentem...

Człowiek jest powołany do tego, aby był światłem. Także po swojej śmierci...

Mówi o tym do nas dzisiaj św. Paweł w pierwszym czytaniu. Posłuchajmy: „Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,(…) pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.”

„U PROGU DNIA” 22.10.2014 - Tajemnica Świętości Jana Pawła II – Totus Tuus !

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 22.10.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
29 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II – TOTUS TUUS !

Szczęść Boże – wszystkim!

Dzisiejszy dzień jest dla wielu dniem niezwykłym, bowiem właśnie dzisiaj, po raz pierwszy, obchodzimy wspomnienie ŚWIĘTEGO Jana Pawła II! Po raz pierwszy – „świętego” – ponieważ jego kanonizacja odbyła się niecałe pół roku temu, 27 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Jak zawsze przy takich szczególnych okazjach pojawia się pytanie: co jest kluczem do jego świętości? Co pchnęło go na tę orlą ścieżkę gigantów ducha?

„U PROGU DNIA” 8.10.2014 - Czy Bóg naprawdę jest twoim Ojcem?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 8.10.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
27 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

CZY BÓG NAPRAWDĘ JEST TWOIM OJCEM ?

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić się. Skąd się wzięła u nich taka myśl, takie pragnienie?

Najprawdopodobniej pragnienie to obudził widok Jezusa, powracającego do nich po dłuższym czasie modlitwy w samotności. Jego twarz musiała promieniować radością, pokojem i wewnętrzną mocą. Wtedy słowa: „Panie, naucz nas modlić się...” – pojawiły się jakby same, całkiem odruchowo...

„U PROGU DNIA” 24.09.2014 - Cuda i nasze czasy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 24.09.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
25 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

CUDA I NASZE CZASY

Szczęść Boże – wszystkim! Tak sobie myślę, że dla osób nie interesujących się Biblią, pewne fragmenty Ewangelii mogą się wydać dość egzotyczne, a nawet jakby oderwane od rzeczywistości! Na przykład dzisiejszy fragment, z Ewangelii św. Łukasza... Posłuchajmy:

„Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy...Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.”

Istotnie, tekst ten, a zwłaszcza wzmianki o wypędzaniu złych duchów czy uzdrawianiu, mogą brzmieć obco, ale tylko do chwili, kiedy uważniej przyjrzymy się otaczającej nas rzeczywistości.

„U PROGU DNIA” 10.09.2014 - ks. Stefan Czermiński

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 10.09.2014 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
23 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA : MIEĆ SERCE UBOGIE – CZYLI – U BOGA !

Szczęść Boże – wszystkim!

Z czym kojarzy się nam pojęcie szczęścia? Co pozwala być naprawdę szczęśliwym? Bogactwo? Sława? Czy może władza?

Albo mówiąc bardziej współcześnie: Możliwości finansowe? Sposób na pozytywne emocje? Dominacja nad innymi?

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii odpowiada na to pytanie, ale w zupełnie zaskakujący sposób: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.” Słowo „Błogosławieni” tłumaczy się także jako „Szczęśliwi”. Czyli: „Szczęśliwi jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.”

„U PROGU DNIA” 27.08.2014 -ks. Stefan Czermiński

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 27.08.2014 r. – ks. Stefan Czermiński
21 Tydzień zwykły (Rok A, cykl II)

BIADA WAM, POLITYCY OBŁUDNICY, BO NIE BRONICIE CHRZEŚCIJAN W IRAKU !
NAM POZOSTAJE MODLITWA

Szczęść Boże – wszystkim! Dzisiaj Pan Jezus niezwykle ostro zwraca się w Ewangelii do ówczesnej elity społecznej, do uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Posłuchajmy:

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.”


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is a Joomla Security extension!