Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Życzę by Niepokalana objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie"
Św. Maksymilian M.Kolbe "Pisma"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” - Rok Miłosierdzia – Czas przemiany twego serca

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 16. 12. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 3 Tydz. Adwentu

ROK MIŁOSIERDZIA – CZAS PRZEMIANY TWEGO SERCA

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Chyba każdy z nas nosi w sobie jakieś oczekiwania i nadzieje. W okresie Adwentu jednak owe nadzieje i oczekiwania narastają, bo Adwent nam przypomina, że to sam Bóg przychodzi, a dla Boga nie ma nic niemożliwego!!! Rozpoczęty Rok Miłosierdzia jeszcze bardziej podkreśla Jego hojność...

Czego pragniemy tak naprawdę od Boga? Co byśmy odpowiedzieli Bogu, gdyby nas o to w tym roku sam zapytał?

Może odpowiedzielibyśmy, że pragniemy nie tylko owych ulotnych chwil radości, związanych ze zbliżającymi się Świętami, ale – że pragniemy czegoś o wiele więcej...

Wszak pragniemy prawdziwego pokoju serc, pragniemy sprawiedliwości, która ogarnie cały nasz kraj, a może i cały świat... Pragniemy przemiany naszych serc, abyśmy wiedzieli co robić, by Bóg był naprawdę pośród nas i byśmy dotarli kiedyś do nieba...

Chciałoby się powtórzyć za prorokiem Izajaszem jego przepiękne westchnienie – z pierwszego czytania: „Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy... i wyda owoc... sprawiedliwości!”

„U PROGU DNIA” - Ewangeliczne wskazówki dla kandydatów do parlamentu

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 21. 10. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński, Środa – 29 Tydz. Zwykły;
Wspomn.: błog. Bpa Jakuba Strzemię; oraz Karola I, Habsburga, cesarza austro-węgierskiego i króla Węgier.

EWANGELICZNE WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW DO PARLAMENTU

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Choć kalendarz liturgiczny jest niezmienny; podobnie i czytania przeznaczone na dany dzień są także od dawna ustalone, to często nie mogę opanować zdumienia wobec faktu, że tak bardzo pasują do – zmiennej przecież – rzeczywistości.
A rzeczywistość – to między innymi – zbliżające się wybory parlamentarne; czyli wybory kandydatów do rządzenia naszą wspólnotą narodową.

Posłuchajmy w ich kontekście fragmentu Ewangelii, w której Jezus wyraźnie nawiązuje do problemu roztropnego rządzenia: „Jezus powiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność?”

„U PROGU DNIA” - Islam i Różaniec

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 7. 10. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 27 Tydzień Zwykły; Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

ISLAM I RÓŻANIEC

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Dzień ten jest świętem Matki Bożej Różańcowej. Warto poznać genezę tego święta, bo wyrosło ono ze zdumienia i wdzięczności, za imponujące zwycięstwo, jakie Maryja pomogła nam odnieść nad wielokrotnie silniejszą armadą turecką, która wyruszyła na podbój Europy w 16 wieku.

Po ludzku sądząc – sprawa była przegrana. Część północnej i zachodniej Europy opanowała – przeciwna papieżowi – Reformacja; Anglia wręcz sprzyjała Turkom!

Mimo tak trudnej sytuacji, Papieżowi Piusowi V udało się uprosić Wenecję, Genuę, Hiszpanię oraz Zakon Kawalerów Maltańskich, aby utworzywszy Świętą Ligę, wystawiły flotę, która mogłaby obronić Europę i Rzym.

„U PROGU DNIA” - Tylko szaleńcy ufności uratują Europę!

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 23. 09. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 25 Tydzień Zwykły; Wspomnienie św. Ojca Pio.

TYLKO SZALEŃCY UFNOŚCI URATUJĄ EUROPĘ !

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia !

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy jak Jezus wysłał Apostołów – z poleceniem, aby ogłaszali nadejście Królestwa Bożego. Wyposażył ich przy tym, dla potwierdzenia ich słów, w fantastyczne dary: w charyzmat uzdrawiania oraz w moc wypędzania złych duchów.

Jezus zastrzegł równocześnie, żeby nic nie brali ze sobą na drogę (w domyśle – żeby wzięli tylko ufność!). Chodziło bowiem o to, by nic nie przesłaniało działania łaski, kiedy „owi biedacy” będą dokonywać wielkich cudów. Zadziwiająca scena, której słucha się trochę jak jakiejś bajki, albo legendy.

Wystarczy jednak zajrzeć do życiorysów świętych i ludzi bliskich Bogu, ażeby przekonać się, iż podobne sceny zawsze towarzyszyły uczniom Jezusa. Wskażę tylko na cztery postacie, bardzo aktualne na nasze czasy.

Dzisiaj na przykład obchodzimy wspomnienie świętego Ojca Pio, którego życie, obfitowało w uzdrowienia, w walki z demonami i w wiele innych nadzwyczajnych wydarzeń, a który żył w naszych czasach; wszak zmarł 47 lat temu...

Ojciec Pio urodził się w 1887 roku, w Pietrelcinie, w południowych Włoszech. Do zakonu Ojców Franciszkanów, a ściślej – Kapucynów, wstąpił, po przeżyciu doświadczenia mistycznego, kiedy w czasie modlitwy w parafialnym kościele, Pan Jezus położył mu rękę na głowie i zachęcił do całkowitego poświęcenia się Służbie Bożej.

„U PROGU DNIA” - Głupota inwestowania w ziemskie radości

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 9. 09. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 23 Tydzień Zwykły; Wspomnienie błog. Anieli Salawy i św. Piotra Klawera.

GŁUPOTA INWESTOWANIA W ZIEMSKIE RADOŚCI

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ogłasza tzw. Konstytucję Królestwa Bożego. Ma ona dwie formy: w Ewangelii Mateusza znajdujemy 8 Błogosławieństw. Zaś u św. Łukasza są 4 Błogosławieństwa i 4 Biada.

Najlepiej spośród Błogosławieństw znamy chyba Pierwsze Błogosławieństwo, a brzmi ono tak:

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.”

Następne zaś Błogosławieństwa u Łukasza dotyczą: głodnych, którzy będą nasyceni; płaczących, którzy zostaną pocieszeni; oraz prześladowanych, którzy za swą wytrwałość zyskają wielką nagrodę w niebie.

„U PROGU DNIA” - JESTEŚMY WSZYSCY DŁUŻNIKAMI RODZINY!

„U PROGU DNIA” w  Radiu Katowice – Środa  –  8. 07. 2015 r.,  g. 6.15 –  ks. Stefan Czermiński
Środa – 13 Tydzień Zwykły;  wspomnienie św. Jana z Dukli

„JESTEŚMY  WSZYSCY  DŁUŻNIKAMI  RODZINY !”

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

To nasze piękne pozdrowienie kierujemy także do Papieża Franciszka, który ten tydzień poświęca na pielgrzymkę do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. Spotkaniom, jak to możemy na żywo obejrzeć dzięki transmisjom Telewizji Trwam, towarzyszą prawdziwe eksplozje radości. Cała bowiem Ameryka Południowa mówi o Ojcu św. Franciszku – „To nasz papież!”.

    W pierwszej Eucharystii, w Guayaquil, największym, portowym mieście Ekwadoru, uczestniczyło około miliona wiernych. Homilię Papież poświęcił rodzinie. Mówił o wartości rodziny, bo i tam państwo nie sprzyja zbytnio rodzinie, i trzeba jej bronić... Zupełnie jak i u nas...

„U PROGU DNIA” - O trudnych łaskach

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 1.07.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 13 Tydzień Zwykły; wspomnienie św. Ottona, biskupa.

O TRUDNYCH ŁASKACH

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

Choć zwykle Słowo Boże niesie ze sobą dużo pokoju, to akurat dzisiejsze czytania liturgiczne wydają się dość kontrowersyjne.

Pierwsze – wyjęte z księgi Rodzaju – przedstawia nam scenę, jak Abraham, podjudzony przez swą żonę Sarę, wygania na pustynię nałożnicę Hagar z malutkim jeszcze synkiem Izmaelem, który początkowo, w sytuacji niepłodności Sary, miał być spadkobiercą rodu Abrahama. Teraz zaś, po cudownym uzdrowieniu Sary, i szczęśliwym urodzeniu Izaaka, Izmael, staje się niebezpiecznym rywalem Izaaka, zagrażającym jego przyszłości.

Nieoczekiwanie sam Bóg ujmuje się za Sarą, i skłania Abrahama, aby zgodził się na jej okrutny plan. Potem jednak Bóg otacza Hagar na pustkowiu troskliwą opieką i obiecuje obdarzyć Izmaela licznym potomstwem i wielkim błogosławieństwem. Wiemy, że Bóg spełnił swoje obietnice: Izaak stał się protoplastą narodu żydowskiego, a gwałtowny Izmael – ojcem ludów arabskich.

„U PROGU DNIA” - Wolne serca to wolność ojczyzny

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17.06.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 11 Tydzień Zwykły; wspomnienie św. Brata Alberta

WOLNE SERCA TO WOLNOŚĆ OJCZYZNY

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

Gdyby ktoś cię zapytał: „Czy chcesz być świętym?” – to co byś odpowiedział?

Bardzo możliwe, że natychmiast pojawiłyby się w naszej pamięci niezbyt pozytywne skojarzenia; na przykład z osobami, które nie tyle były świętymi, lecz raczej bardzo chciały robić wrażenie, że są święte. Postawa taka zwykle nas zniesmacza i oburza, jak zresztą wszystko, co jest nieszczere i nieautentyczne.

Przed taką właśnie postawą przestrzega nas dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli...”.

Obłudy nie znosimy, natomiast szczera i autentyczna dobroć – zachwyca nas i pociąga. Doświadczamy tego szczególnie, gdy przyglądamy się świętemu, który patronuje nam dzisiaj. Jest to Brat Albert Chmielowski, założyciel zgromadzenia braci albertynów i sióstr albertynek, zajmujących się najbiedniejszymi z biednych: bezdomnymi.

„U PROGU DNIA” Gdyby Jezus był z nami w pracy...

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3.06.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 9 Tydzień Zwykły

GDYBY JEZUS BYŁ Z NAMI W PRACY...

Szczęść Boże – wszystkim!

Z ciekawością zaglądam do dzisiejszej liturgii, aby zobaczyć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w przededniu jednego z największych świąt eucharystycznych, jakim jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli – jak mówimy potocznie: „Boże Ciało”.

A może znajdziemy odpowiedź na rodzące się w nas pytania: Po co ta jutrzejsza uroczystość? Po co tak szumne procesje na ulicach naszych miast? Po co stawianie ołtarzy, kadzidła, orkiestry, dzieci w bieli i sypanie kwiatów?

„U PROGU DNIA” - MAŁA ARABKA

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 20.05.2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 7 Tydzień Okresu Wielkanocnego
MAŁA ARABKA – ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM I CIERPIENIEM

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Chrystus modli się w czasie ostatniej wieczerzy za tych, którzy w Niego uwierzą, czyli za swoich przyjaciół. Posłuchajmy fragmentu tej wzruszającej modlitwy: „Ja im przekazałem Twoje Słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego...”


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is a Joomla Security extension!