Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” - Gdy unikasz Boga - nie unikniesz lęku

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 18. 01. 2017 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 2 tydz. zwykły (rok A, cykl I)

GDY UNIKASZ BOGA – NIE UNIKNIESZ LĘKU

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Dzięki temu, że w Polsce kolędujemy Bożej Dziecinie aż do 2 lutego, czyli, jak się to potocznie określa, do święta Matki Boskiej Gromnicznej, zachodzi w naszej Ojczyźnie ciekawe zjawisko. Nie ma nagłego wpadnięcia, zaraz po Bożym Narodzeniu, w szarość okresu zwykłego. Natomiast, dzięki pozostawionych w kościołach i domach stajenkach, dzięki polskim kolędom śpiewanym przy modlitwie wieczornej w rodzinach, dalej nam świeci ciepłym blaskiem gwiazda betlejemska, przypominając o czuwającej nad nami Bożej Miłości. Długie zimowe wieczory nie tracą tak szybko swego świątecznego, niepowtarzalnego charakteru. Może właśnie dlatego w ostatnim czasie bokiem przeszły różne czarne chmury, jakie krążyły nad Polską. Szatan bał się Światła, które promieniuje z ubogiej szopki.

Posłuchajmy zatem w tym przepięknym, Bożonarodzeniowym kontekście, dzisiejszej Ewangelii:

„U PROGU DNIA” - Promieniować Bogiem

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 21. 12. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 4 Tygodnia Adwentu (rok A, cykl I) – Wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezb.i doktora K-ła.

PROMIENIOWAĆ BOGIEM

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Piękna jest dzisiejsza Ewangelia... Tak zacząłem moje rozważanie, przed dwoma tygodniami, a dzisiaj znowu muszę to powtórzyć, bo rzeczywiście, trudno nie poddać się urokowi dzisiejszego fragmentu, a także pewnej jego tajemniczości. Zresztą, posłuchajmy: „Maryja... poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: ''Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim...'' ”

„U PROGU DNIA” - Polsko – długo na to czekałaś!

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 23. 11. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 34 Tygodnia Zwykłego (rok II) – Wspomn. św. Klemensa I, pap. i męcz.; oraz św. Kolumbana, opata.

POLSKO – DŁUGO NA TO CZEKAŁAŚ !

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Niepokojąca jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus zapowiada w niej nie tylko koniec świata, ale ostrzega przed poprzedzającą go falą cierpień oraz wielkich prześladowań chrześcijan. Jezus wylicza nie tylko sądy, kończące się karami więzienia, ale mówi także o czymś, co brzmi w naszych uszach o wiele bardziej złowieszczo: „Wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią.”

Jest tu, jak widzimy, wyraźna zapowiedź ogromnych podziałów społecznych, a nawet jeszcze bardziej bolesnych konfliktów, sięgających zacisza domowego, prowadzących wręcz do rozbicia naszych rodzin. Wszak najbardziej boli, kiedy trafiamy na niezrozumienie przez najbliższych.

„U PROGU DNIA” - Dlaczego udajesz, że nie potrzebujesz Chrystusa?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 7. 12. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 2 Tygodnia Adwentu (rok A, cykl I) – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

DLACZEGO UDAJESZ, ŻE NIE POTRZEBUJESZ CHRYSTUSA ?

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Piękna jest dzisiejsza Ewangelia. Warto wysłuchać jej w całości: „Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

Jezus trafia swoimi słowami prosto do naszych serc, któż z nas bowiem nie bywa utrudzony i obciążony, i to, być może, nawet codziennie! Życie biegnie bardzo szybko, a do tego jeszcze przytłaczają nas tak wielkie presje i związane z tym lęki, że niejeden dochodzi do wniosku, iż funkcjonujemy w jakimś swoistym systemie ukrytego niewolnictwa, z którego nie widać dróg wyjścia.

„U PROGU DNIA” - Kościół – miejsce przebudzenia się twojej duszy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 9. 11. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 32 Tygodnia Zwykłego (rok II) – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

KOŚCIÓŁ – MIEJSCE PRZEBUDZENIA SIĘ TWOJEJ DUSZY

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Dzisiaj obchodzimy święto rocznicy poświęcenia rzymskiej katedry Ojca Świętego, Bazyliki Laterańskiej, która jest najważniejszym kościołem świata i znakiem jedności wszystkich katolików. Potwierdza to napis na frontonie: „Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”. Bazylika powstała na początku 4 wieku. Jest imponująca. Ma 130 metrów długości oraz 5 naw. Została poświęcona Najświętszemu Zbawicielowi i dwóm Janom: Chrzcicielowi i Apostołowi.

„U PROGU DNIA” - Jak wielki masz wpływ duchowy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 12. 10. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 28 Tygodnia Zwykłego (rok II) - Wspomnienie błog. Jana Beyzyma.

CZY WIESZ, JAK WIELKI MASZ WPŁYW DUCHOWY NA SWOJE OTOCZENIE ?

Szczęść Boże Wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada dość zastanawiające słowa: „Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.”

Słowa te są intrygujące, mówią bowiem o jakimś niewidzialnym wpływie faryzeuszów na spotykanych przez nich ludzi. Dla myślenia starotestamentalnego było to oczywiste. Chodziło o rytualną nieczystość, w jaką wpadał człowiek, który łamiąc nakaz Prawa, dotykał umarłego lub jego grobu. Była zresztą cała lista rzeczy lub czynności, które czyniły człowieka nieczystym.

Tutaj jednak Jezus wykorzystuje Prawo Starego Testamentu, do szokującego porównania faryzeuszy z grobami pobielanymi, aby uświadomić nam prawdę o wiele głębszą i ponadczasową – o duchowym wpływie; wpływie dobrym albo złym, jaki my wszyscy posiadamy wzajemnie na siebie.

„U PROGU DNIA” - Duchowość łagodzi obyczaje

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 28. 09. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 26 Tygodnia Zwykłego (rok II) - Wspomnienie św. Wacława.

DUCHOWOŚĆ ŁAGODZI OBYCZAJE

Szczęść Boże Wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy ciekawy dialog między Chrystusem a jego uczniami. Jeden z nich prosi o pozwolenie na krótki urlop, aby pogrzebać swojego ojca. Tymczasem spotyka się z zaskakującą odpowiedzią Mistrza: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże”.

Potocznie uważamy, że nie ma nic ważniejszego nad pogrzeb najbliższej osoby, a jednak Chrystus stawia sprawę inaczej. Są sprawy ważniejsze nawet od więzów krwi, od rzeczy materialnych, od spraw tego świata. Właściwie jest to logiczne i oczywiste, jeżeli tylko uznajemy istnienie świata duchowego; jeśli tylko posiadamy dalszą perspektywę, przekraczającą granicę śmierci cielesnej i wkraczającą w świat, którego teraz jeszcze nie widzimy, a który nas kiedyś olśni! Istotą tego świata jest bezpośredni kontakt z Bogiem, z Matką Jezusa, i z ogromną wspólnotą fascynujących postaci, które nie bały się śmierci, bo stawiały miłość do Boga na najwyższym miejscu.

„U PROGU DNIA” - Św. Jacek – lekarz złamanych serc

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17. 08. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 20 Tygodnia Zwykłego (rok II) – Uroczystość św. Jacka, gł. patrona archidiecezji.

ŚW. JACEK – LEKARZ ZŁAMANYCH SERC

Szczęść Boże Wszystkim!

Dziś mamy dzień szczególny, czcimy bowiem głównego patrona naszej archidiecezji, św. Jacka Odrowąża. Jego droga życiowa (rozpoczęta ponoć równo w 1200 r.), wiąże się mocno z jego wujkiem – jednym z pierwszych biskupów krakowskich – Iwo Odrowążem, obeznanym w świecie i wszechstronnie wykształconym (studiował we Francji i we Włoszech!). Gniazdo rodowe Odrowążów mieściło się w Kamieniu Śląskim (dzisiejsza Opolszczyzna), co wiele mówi o głębokich więziach Śląska z Krakowem.

„U PROGU DNIA” - Bóg skraca dystans

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3. 08. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 18 Tygodnia Zwykłego (rok II)

BÓG SKRACA DYSTANS – CZY PODASZ MU DŁOŃ ?

Szczęść Boże Wszystkim!

Światowe Dni Młodzieży za nami... Wracamy powoli do rzeczywistości, co nie jest wcale takie łatwe... Zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej się zaangażowali i najgłębiej ten czas przeżyli...

Ale Pan Bóg chce iść dalej z nami. Jak to pięknie określił Ojciec św. Franciszek na Jasnej Górze: „Bóg pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami”, tak jak szedł z naszym narodem przez 1050 lat, od chwili naszego Chrztu, kiedy po raz pierwszy „wziął nas za rękę”.

„U PROGU DNIA” - Światowe Dni Młodzieży

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 20. 07. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 16 Tygodnia Zwykłego (rok II) – wspomn. błog. Czesława, kapł., zakonnika i św. Eliasza, proroka.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – WSKAZUJĄ KIERUNEK OCALENIA EUROPY !

Szczęść Boże Wszystkim! Witam w dniu szczególnym, bo właśnie dzisiaj rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Polsce! Rozpoczyna się mianowicie pierwszy ich etap: „Dni w Diecezjach”; a więc i w naszej. Już wczoraj wieczorem większość młodych przyjechała do diecezji i wylądowała w poszczególnych parafiach, by w przyszłym tygodniu przenieść się już do samego Krakowa i tam czekać na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem.

Ojczyzna została podzielona na rejony o bardzo symbolicznych nazwach. Nasza archidiecezja nosi nazwę bardzo ciekawą, wręcz mistyczną: „Karmel”. Dlaczego?


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


Our website is protected by DMC Firewall!