Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Wszystko co cię spotyka, związane jest z miłością kochającego cię Boga, z Jego pragnieniem twojego dobra"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” - Kościół – miejsce przebudzenia się twojej duszy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 9. 11. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 32 Tygodnia Zwykłego (rok II) – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

KOŚCIÓŁ – MIEJSCE PRZEBUDZENIA SIĘ TWOJEJ DUSZY

Szczęść Boże – wszystkim słuchaczom!

Dzisiaj obchodzimy święto rocznicy poświęcenia rzymskiej katedry Ojca Świętego, Bazyliki Laterańskiej, która jest najważniejszym kościołem świata i znakiem jedności wszystkich katolików. Potwierdza to napis na frontonie: „Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”. Bazylika powstała na początku 4 wieku. Jest imponująca. Ma 130 metrów długości oraz 5 naw. Została poświęcona Najświętszemu Zbawicielowi i dwóm Janom: Chrzcicielowi i Apostołowi.

„U PROGU DNIA” - Jak wielki masz wpływ duchowy

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 12. 10. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 28 Tygodnia Zwykłego (rok II) - Wspomnienie błog. Jana Beyzyma.

CZY WIESZ, JAK WIELKI MASZ WPŁYW DUCHOWY NA SWOJE OTOCZENIE ?

Szczęść Boże Wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada dość zastanawiające słowa: „Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.”

Słowa te są intrygujące, mówią bowiem o jakimś niewidzialnym wpływie faryzeuszów na spotykanych przez nich ludzi. Dla myślenia starotestamentalnego było to oczywiste. Chodziło o rytualną nieczystość, w jaką wpadał człowiek, który łamiąc nakaz Prawa, dotykał umarłego lub jego grobu. Była zresztą cała lista rzeczy lub czynności, które czyniły człowieka nieczystym.

Tutaj jednak Jezus wykorzystuje Prawo Starego Testamentu, do szokującego porównania faryzeuszy z grobami pobielanymi, aby uświadomić nam prawdę o wiele głębszą i ponadczasową – o duchowym wpływie; wpływie dobrym albo złym, jaki my wszyscy posiadamy wzajemnie na siebie.

„U PROGU DNIA” - Duchowość łagodzi obyczaje

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 28. 09. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 26 Tygodnia Zwykłego (rok II) - Wspomnienie św. Wacława.

DUCHOWOŚĆ ŁAGODZI OBYCZAJE

Szczęść Boże Wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy ciekawy dialog między Chrystusem a jego uczniami. Jeden z nich prosi o pozwolenie na krótki urlop, aby pogrzebać swojego ojca. Tymczasem spotyka się z zaskakującą odpowiedzią Mistrza: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże”.

Potocznie uważamy, że nie ma nic ważniejszego nad pogrzeb najbliższej osoby, a jednak Chrystus stawia sprawę inaczej. Są sprawy ważniejsze nawet od więzów krwi, od rzeczy materialnych, od spraw tego świata. Właściwie jest to logiczne i oczywiste, jeżeli tylko uznajemy istnienie świata duchowego; jeśli tylko posiadamy dalszą perspektywę, przekraczającą granicę śmierci cielesnej i wkraczającą w świat, którego teraz jeszcze nie widzimy, a który nas kiedyś olśni! Istotą tego świata jest bezpośredni kontakt z Bogiem, z Matką Jezusa, i z ogromną wspólnotą fascynujących postaci, które nie bały się śmierci, bo stawiały miłość do Boga na najwyższym miejscu.

„U PROGU DNIA” - Św. Jacek – lekarz złamanych serc

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17. 08. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 20 Tygodnia Zwykłego (rok II) – Uroczystość św. Jacka, gł. patrona archidiecezji.

ŚW. JACEK – LEKARZ ZŁAMANYCH SERC

Szczęść Boże Wszystkim!

Dziś mamy dzień szczególny, czcimy bowiem głównego patrona naszej archidiecezji, św. Jacka Odrowąża. Jego droga życiowa (rozpoczęta ponoć równo w 1200 r.), wiąże się mocno z jego wujkiem – jednym z pierwszych biskupów krakowskich – Iwo Odrowążem, obeznanym w świecie i wszechstronnie wykształconym (studiował we Francji i we Włoszech!). Gniazdo rodowe Odrowążów mieściło się w Kamieniu Śląskim (dzisiejsza Opolszczyzna), co wiele mówi o głębokich więziach Śląska z Krakowem.

„U PROGU DNIA” - Bóg skraca dystans

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3. 08. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 18 Tygodnia Zwykłego (rok II)

BÓG SKRACA DYSTANS – CZY PODASZ MU DŁOŃ ?

Szczęść Boże Wszystkim!

Światowe Dni Młodzieży za nami... Wracamy powoli do rzeczywistości, co nie jest wcale takie łatwe... Zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej się zaangażowali i najgłębiej ten czas przeżyli...

Ale Pan Bóg chce iść dalej z nami. Jak to pięknie określił Ojciec św. Franciszek na Jasnej Górze: „Bóg pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami”, tak jak szedł z naszym narodem przez 1050 lat, od chwili naszego Chrztu, kiedy po raz pierwszy „wziął nas za rękę”.

„U PROGU DNIA” - Światowe Dni Młodzieży

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 20. 07. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 16 Tygodnia Zwykłego (rok II) – wspomn. błog. Czesława, kapł., zakonnika i św. Eliasza, proroka.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – WSKAZUJĄ KIERUNEK OCALENIA EUROPY !

Szczęść Boże Wszystkim! Witam w dniu szczególnym, bo właśnie dzisiaj rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Polsce! Rozpoczyna się mianowicie pierwszy ich etap: „Dni w Diecezjach”; a więc i w naszej. Już wczoraj wieczorem większość młodych przyjechała do diecezji i wylądowała w poszczególnych parafiach, by w przyszłym tygodniu przenieść się już do samego Krakowa i tam czekać na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem.

Ojczyzna została podzielona na rejony o bardzo symbolicznych nazwach. Nasza archidiecezja nosi nazwę bardzo ciekawą, wręcz mistyczną: „Karmel”. Dlaczego?

„U PROGU DNIA” - Jezus i dzisiaj potrzebuje Apostołów

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 6. 07. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 14 Tygodnia Zwykłego (rok II)

JEZUS I DZISIAJ POTRZEBUJE APOSTOŁÓW

Szczęść Boże Wszystkim – u progu nowego dnia!

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam niezwykłą scenę wyboru przez Chrystusa 12 Apostołów. Posłuchajmy tych kilku prostych z pozoru słów, lecz z perspektywy dziejów – mających siłę wybuchu nuklearnego, oczywiście nie w znaczeniu materialnym, lecz w porządku ducha:

„Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz, i celnik Mateusz, Jakub – syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota – ten, który Go zdradził.”

„U PROGU DNIA” - Jak nie ulec fałszywym prorokom dzisiaj?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 22. 06. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 12 Tygodnia Zwykłego (rok II)

JAK NIE ULEC FAŁSZYWYM PROROKOM DZISIAJ ?

Szczęść Boże – u progu nowego dnia!

Chrystus, w dzisiejszej Ewangelii kieruje do nas poważne ostrzeżenie: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.”

Choć słowa te padły 2 tysiące lat temu bez mała, to wydaje się, że z biegiem lat coraz bardziej zyskują one na aktualności.

„U PROGU DNIA” - POZA CHRYSTUSEM NIE MA ŻYCIA DLA EUROPY!

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 27. 04. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 5 Tygodnia Wielkanocnego

POZA CHRYSTUSEM NIE MA ŻYCIA DLA EUROPY !

Szczęść Boże – wszystkim – u progu nowego dnia!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus używa dość dziwnego porównania. Posłuchajmy: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie... ten przynosi owoc obfity...”.

Czy tego rodzaju porównania mogą trafić do współczesnych ludzi? Przypuszczam, że nie bez pewnych trudności, gdyby nie kontekst dzisiejszych czasów, a zwłaszcza imigrancko-islamska inwazja na Europę (jak owo zjawisko określają niektórzy obserwatorzy życia społecznego). W świetle tak ogromnego zagrożenia chrystusowe słowa o konieczności trwania każdego z nas w głębokiej jedności ze Stwórcą – jak gałązka w winnym krzewie – zaczynają nas intrygować oraz inspirować. Co Jezus miał na myśli, wskazując nam potrzebę tak ścisłej jedności?

„U PROGU DNIA” - Chrzest Polski – czy tylko polityka ?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 13. 04. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 3 Tygodnia Wielkanocnego

CHRZEST POLSKI – CZY TYLKO POLITYKA ?

Szczęść Boże – wszystkim – u progu nowego dnia!

Ten nowy dzień jest o tyle szczególny, że to wigilia Jubileuszu Chrztu Polski!!! – który odbył się dokładnie 1050 lat temu.

Są różne wersje, gdzie mogło się to dokonać. Według profesora Andrzeja Nowaka, stało się to być może w samym Gnieźnie, a może niedaleko, na wyspie jeziora lednickiego czyli na Ostrowie Lednickim. Bardzo prawdopodobny jest także Poznań, który odgrywał wówczas centralną rolę w piastowskim państwie. Niewykluczone są jednak i dalej położone, bardziej dla nas egzotyczne miejsca, jak np. Praga Czeska, skąd przyszła Dąbrówka i gdzie mieszkał jej ojciec – Bolesław Srogi – czyli teść Mieszka (kto wie czy nie nawet jego ojciec chrzestny, bo w ten sposób można by wytłumaczyć nazwanie mieszkowego syna – Bolesławem!). W grę wchodzi także Ratyzbona, której Praga podlegała, a biskup mógł przecież Mieszka zaprosić do swojej siedziby.


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd