Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Refleksje "U progu dnia":

„U PROGU DNIA” - Żołnierze Niezłomni - obrońcy Dekalogu

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 2. 03. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 3 tygodnia Wielkiego Postu.

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – OBROŃCY DEKALOGU

Szczęść Boże – wszystkim – u progu nowego dnia!

Jeśli wsłuchamy się w dzisiejsze czytania, to spostrzeżemy, iż są one bardzo piękną i duchową kontynuacją wczorajszego Święta: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czegóż bronili owi Żołnierze Niezłomni, bo tak chcą ich niektórzy nazywać, skoro czas zapomnienia i wyklęcia ich z naszej najnowszej historii się skończył? O co walczyli? Czy tylko o wolność naszej Ojczyzny, która niepostrzeżenie wpadała na ich oczach w jeszcze większą przepaść niż podczas nocy okupacji hitlerowskiej? Przepaść, którą mistrzowsko określił kiedyś Prymas Tysiąclecia, kiedy powiedział, iż hitlerowcy zabijali nasze ciała, natomiast bolszewicy pragnęli zabić nasze dusze.

„U PROGU DNIA” - Popiół i Diament

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 17. 02. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 1 tydzień Wielkiego Postu; wspomn. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.

POPIÓŁ I DIAMENT

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia!

Dokładnie tydzień temu, poprzez znak posypania naszych głów popiołem, weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Daliśmy w ten sposób Bogu znak, że chcemy nawrócenia. Co charakterystyczne, choć dzieje się to zawsze w środę, czyli w zwykły, powszedni dzień pracy, to w naszych kościołach po znak popiołu przychodzą tłumy, co mile zaskakuje.

„U PROGU DNIA” - Co nas oddziela od Jezusa?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 3. 02. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – IV tydzień okresu zwykłego; wspomn. św. Błażeja, biskupa i męczennika.

CO NAS ODDZIELA OD JEZUSA?

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia!

Zakończyliśmy wczoraj okres kolędowania pięknie brzmiącym akordem, jakim jest Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, dawniej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Bardzo pocieszająca jest scena przyniesienia malutkiego Jezusa przez Maryję i Józefa do świątyni, gdzie natychmiast rozpoznaje Go starzec Symeon i bierze ze wzruszeniem w ramiona, aby Go podnieść wysoko i pokazać światu, jako nowonarodzonego, długo oczekiwanego Mesjasza.

„U PROGU DNIA” - Gdzie szukać światła na nowy rok?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 30. 12. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – w Oktawie Bożego Narodzenia

GDZIE SZUKAĆ ŚWIATŁA NA NOWY ROK ?

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia, a także – u progu nowego roku, który jest już tuż, tuż!

Przeżywamy Oktawę Bożego Narodzenia. Radość największych świąt nie mieści się bowiem w jednym dniu, lecz potrzebuje aż ośmiu dni (czyli Oktawy), by ją wyrazić w modlitwie, w śpiewie kolęd, w adoracjach Bożej Dzieciny przy stajenkach w kościele, czy też w domu, w gronie rodziny.

„U PROGU DNIA” - Rok Miłosierdzia – Czas przemiany twego serca

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 16. 12. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 3 Tydz. Adwentu

ROK MIŁOSIERDZIA – CZAS PRZEMIANY TWEGO SERCA

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Chyba każdy z nas nosi w sobie jakieś oczekiwania i nadzieje. W okresie Adwentu jednak owe nadzieje i oczekiwania narastają, bo Adwent nam przypomina, że to sam Bóg przychodzi, a dla Boga nie ma nic niemożliwego!!! Rozpoczęty Rok Miłosierdzia jeszcze bardziej podkreśla Jego hojność...

Czego pragniemy tak naprawdę od Boga? Co byśmy odpowiedzieli Bogu, gdyby nas o to w tym roku sam zapytał?

Może odpowiedzielibyśmy, że pragniemy nie tylko owych ulotnych chwil radości, związanych ze zbliżającymi się Świętami, ale – że pragniemy czegoś o wiele więcej...

Wszak pragniemy prawdziwego pokoju serc, pragniemy sprawiedliwości, która ogarnie cały nasz kraj, a może i cały świat... Pragniemy przemiany naszych serc, abyśmy wiedzieli co robić, by Bóg był naprawdę pośród nas i byśmy dotarli kiedyś do nieba...

Chciałoby się powtórzyć za prorokiem Izajaszem jego przepiękne westchnienie – z pierwszego czytania: „Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy... i wyda owoc... sprawiedliwości!”

„U PROGU DNIA” - Ewangeliczne wskazówki dla kandydatów do parlamentu

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 21. 10. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński, Środa – 29 Tydz. Zwykły;
Wspomn.: błog. Bpa Jakuba Strzemię; oraz Karola I, Habsburga, cesarza austro-węgierskiego i króla Węgier.

EWANGELICZNE WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW DO PARLAMENTU

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Choć kalendarz liturgiczny jest niezmienny; podobnie i czytania przeznaczone na dany dzień są także od dawna ustalone, to często nie mogę opanować zdumienia wobec faktu, że tak bardzo pasują do – zmiennej przecież – rzeczywistości.
A rzeczywistość – to między innymi – zbliżające się wybory parlamentarne; czyli wybory kandydatów do rządzenia naszą wspólnotą narodową.

Posłuchajmy w ich kontekście fragmentu Ewangelii, w której Jezus wyraźnie nawiązuje do problemu roztropnego rządzenia: „Jezus powiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność?”

„U PROGU DNIA” - Islam i Różaniec

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 7. 10. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 27 Tydzień Zwykły; Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

ISLAM I RÓŻANIEC

Szczęść Boże – wszystkim, u progu nowego dnia !

Dzień ten jest świętem Matki Bożej Różańcowej. Warto poznać genezę tego święta, bo wyrosło ono ze zdumienia i wdzięczności, za imponujące zwycięstwo, jakie Maryja pomogła nam odnieść nad wielokrotnie silniejszą armadą turecką, która wyruszyła na podbój Europy w 16 wieku.

Po ludzku sądząc – sprawa była przegrana. Część północnej i zachodniej Europy opanowała – przeciwna papieżowi – Reformacja; Anglia wręcz sprzyjała Turkom!

Mimo tak trudnej sytuacji, Papieżowi Piusowi V udało się uprosić Wenecję, Genuę, Hiszpanię oraz Zakon Kawalerów Maltańskich, aby utworzywszy Świętą Ligę, wystawiły flotę, która mogłaby obronić Europę i Rzym.

„U PROGU DNIA” - Tylko szaleńcy ufności uratują Europę!

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 23. 09. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 25 Tydzień Zwykły; Wspomnienie św. Ojca Pio.

TYLKO SZALEŃCY UFNOŚCI URATUJĄ EUROPĘ !

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia !

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy jak Jezus wysłał Apostołów – z poleceniem, aby ogłaszali nadejście Królestwa Bożego. Wyposażył ich przy tym, dla potwierdzenia ich słów, w fantastyczne dary: w charyzmat uzdrawiania oraz w moc wypędzania złych duchów.

Jezus zastrzegł równocześnie, żeby nic nie brali ze sobą na drogę (w domyśle – żeby wzięli tylko ufność!). Chodziło bowiem o to, by nic nie przesłaniało działania łaski, kiedy „owi biedacy” będą dokonywać wielkich cudów. Zadziwiająca scena, której słucha się trochę jak jakiejś bajki, albo legendy.

Wystarczy jednak zajrzeć do życiorysów świętych i ludzi bliskich Bogu, ażeby przekonać się, iż podobne sceny zawsze towarzyszyły uczniom Jezusa. Wskażę tylko na cztery postacie, bardzo aktualne na nasze czasy.

Dzisiaj na przykład obchodzimy wspomnienie świętego Ojca Pio, którego życie, obfitowało w uzdrowienia, w walki z demonami i w wiele innych nadzwyczajnych wydarzeń, a który żył w naszych czasach; wszak zmarł 47 lat temu...

Ojciec Pio urodził się w 1887 roku, w Pietrelcinie, w południowych Włoszech. Do zakonu Ojców Franciszkanów, a ściślej – Kapucynów, wstąpił, po przeżyciu doświadczenia mistycznego, kiedy w czasie modlitwy w parafialnym kościele, Pan Jezus położył mu rękę na głowie i zachęcił do całkowitego poświęcenia się Służbie Bożej.

„U PROGU DNIA” - Głupota inwestowania w ziemskie radości

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 9. 09. 2015 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 23 Tydzień Zwykły; Wspomnienie błog. Anieli Salawy i św. Piotra Klawera.

GŁUPOTA INWESTOWANIA W ZIEMSKIE RADOŚCI

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ogłasza tzw. Konstytucję Królestwa Bożego. Ma ona dwie formy: w Ewangelii Mateusza znajdujemy 8 Błogosławieństw. Zaś u św. Łukasza są 4 Błogosławieństwa i 4 Biada.

Najlepiej spośród Błogosławieństw znamy chyba Pierwsze Błogosławieństwo, a brzmi ono tak:

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.”

Następne zaś Błogosławieństwa u Łukasza dotyczą: głodnych, którzy będą nasyceni; płaczących, którzy zostaną pocieszeni; oraz prześladowanych, którzy za swą wytrwałość zyskają wielką nagrodę w niebie.

„U PROGU DNIA” - JESTEŚMY WSZYSCY DŁUŻNIKAMI RODZINY!

„U PROGU DNIA” w  Radiu Katowice – Środa  –  8. 07. 2015 r.,  g. 6.15 –  ks. Stefan Czermiński
Środa – 13 Tydzień Zwykły;  wspomnienie św. Jana z Dukli

„JESTEŚMY  WSZYSCY  DŁUŻNIKAMI  RODZINY !”

Szczęść Boże – wszystkim, u progu dnia!

To nasze piękne pozdrowienie kierujemy także do Papieża Franciszka, który ten tydzień poświęca na pielgrzymkę do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. Spotkaniom, jak to możemy na żywo obejrzeć dzięki transmisjom Telewizji Trwam, towarzyszą prawdziwe eksplozje radości. Cała bowiem Ameryka Południowa mówi o Ojcu św. Franciszku – „To nasz papież!”.

    W pierwszej Eucharystii, w Guayaquil, największym, portowym mieście Ekwadoru, uczestniczyło około miliona wiernych. Homilię Papież poświęcił rodzinie. Mówił o wartości rodziny, bo i tam państwo nie sprzyja zbytnio rodzinie, i trzeba jej bronić... Zupełnie jak i u nas...


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd