Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Życzę by Niepokalana objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie"
Św. Maksymilian M.Kolbe "Pisma"

Wobec kryzysu

RRN w Katowicach -Wobec kryzysu

18.III. Komunikat o spotkaniu z bp Andrzejem Siemieniewskim

18 marca br. we Wrocławiu miało miejsce spotkanie przedstawicieli koordynacji krajowej RRN i asystenta kościelnego z bp. Andrzejem Siemieniewskim. Trwało ono ok. 5 godzin i rozpoczęło się Eucharystią w intencji RRN. Ksiądz Biskup wysłuchał sprawozdania nt. obecnej sytuacji w Ruchu oraz szerokiej prezentacji dotychczasowych materiałów formacyjnych. Została mocno podkreślona potrzeba jedności i nowy czas dla RRN, związany przede wszystkim ze śmiercią założyciela. Dla podtrzymania jedności zaakcentowania została istotna rola koordynacji krajowej kapłanów i świeckich. Chociaż są to ciała nieformalne, pozastatutowe (RRN nie ma statutu ogólnokrajowego), to jednak niezależnie od prac nad projektem nowego statutu (które mogą jeszcze potrwać jakiś czas) obie koordynacje powinny ze sobą ściśle współpracować, pozostając w łączności i współpracy z delegatem KEP i asystentem. Będą także opracowywane nowe materiały formacyjne - pierwszy powinien powstać już na tegoroczne rekolekcje letnie. Znakiem kontynuacji będzie możliwość powrotu do treści zawartych w książce ks. Tadeusza Dajczera "Rozważania o wierze" oraz dotychczasowych Zeszytów formacyjnych powstałych w oparciu o wypisy z dokumentów Kościoła, dzieł świętych i literatury chrześcijańskiej.
Następne spotkanie robocze koordynacji krajowej kapłanów i świeckich z naszym delegatem KEP i asystentem krajowym odbędzie się podczas Międzynarodowej Pielgrzymki na Jasną Górę 10 kwietnia br. Tam również Ksiądz Biskup będzie przewodniczył liturgii Mszy św. w bazylice jasnogórskiej o godz. 15.15.

8 - 9.III. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Podczas ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 8 - 9 marca 2010 r. w Warszawie, został wybrany delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich bp prof. Andrzej Siemieniewski (biskup pomocniczy wrocławski). Natomiast asystent RRN w archidiecezji warszawskiej ks. dr Paweł Gwiazda został ogłoszony asystentem krajowym RRN.

 

Ruch Rodzin Nazaretańskich w Katowicach - wobec kryzysu
(fragment sprawozdania za rok 2008)

Jako moderator RRN w naszej Archidiecezji, pragnę do sprawozdania z roku 2008 dołączyć jeszcze kilka słów na temat kryzysowej sytuacji w Ruchu w Warszawie, której wyrazem był komunikat Kurii Warszawskiej z 28 01.2009 r. Zawierał on rezultaty badań komisji kościelnej, stworzonej przez ks. Bpa Pikusa, w celu zbadania zaistniałych tam problemów. Komisja rzeczywiście potwierdziła istniejące konflikty pomiędzy osobą założyciela i osobami stojącymi u początków ruchu, a także zbadała zarzuty wobec ruchu, jakie stawiali niektórzy jego członkowie.
Z racji tego, że komunikat pojawił się w Internecie i zaniepokoił środowiska poza-warszawskie, natychmiast poprosiłem Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia o spotkanie, do którego doszło w środę, 11 lutego, o godz. 15.30.
Po zreferowaniu sytuacji w ruchu i przedstawieniu mojej opinii na ten temat, zapewniłem Księdza Arcybiskupa o mojej całkowitej lojalności i posłuszeństwie. Ksiądz Arcybiskup uspokoił mnie i zlecił mi dalszą opiekę duchową nad członkami ruchu. Potwierdził swoją wolę, abym nadal był odpowiedzialny za RRN jako jego moderator. Zachęcił także do czuwania i ostrożności w wykorzystywaniu materiałów ruchu, pozostawiając sprawę mojemu sumieniu. Ks. Arcybiskup zgodził się z moją krytyczną oceną nieodpowiedzialnego i rozpropagowania komunikatu Kurii Warszawskiej wśród katowickich członków i sympatyków ruchu, zwłaszcza, że w każdej diecezji ruch podlega swojemu biskupowi; nie ma bowiem centralnych władz ruchu.
Oczywiście kapłani ruchowi z różnych diecezji mają między sobą kontakt. To stąd dowiedziałem się o reakcjach biskupów w innych diecezjach.
Znamienna była postawa ks. Abpa Gondeckiego z Poznania, który dość krytycznie ocenił komunikat, jako dokument nie najlepiej napisany i nieuwzględniający tysięcy pozytywnych świadectw członków ruchu. Zapewnił on księży ruchowych o swoim pełnym poparciu dla ruchu w Archidiecezji Poznańskiej, czego wyrazem była spontaniczna decyzja przyjazdu ks. Arcybiskupa na zimowe rekolekcje ruchu do Lichenia.
Ks. Biskup Dydycz w Drohiczynie, widząc dobrą pracę kapłanów i wielkie jej owoce, również uspokoił księży z ruchu i wyraził pragnienie, aby ruch rozwijał się bez przeszkód w jego diecezji.
Ks. Bp Libera w diecezji płockiej także zareagował zdziwieniem na komunikat i w rozmowie z moderatorem postanowił powołać swoją własną komisję, aby samodzielnie zbadać sprawy ruchu na swoim terenie.
Według mojej opinii, działalność formacyjna i rekolekcyjna RRN w naszej, katowickiej archidiecezji, otworzyła wielu ludzi na potrzebę systematycznej spowiedzi i gruntownej formacji. Relacja wielu proboszczów potwierdza także dyspozycyjność członków ruchu w parafiach. Natomiast bolesne problemy "konfliktów na górze" mogą odegrać też rolę pozytywną: - mogą mianowicie, przyczynić się do słusznego odarcia ruchu z aury jakiejkolwiek niezwykłości i taniej atrakcyjności, co ruchowi wyjdzie na dobre, a przede wszystkim Bogu na chwałę. Może to być również okazja do przypomnienia sobie o tym, że każdy z nas nosi w sobie wiele słabości oraz niebezpieczeństwo pychy.
Łączę wyrazy szacunku i jedności modlitewnej w Jezusie i Maryi. Szczęść Boże!
ks. Stefan Czermiński
Katowice, 15. II. 2009 r.

 

2009-02-21

Warszawa: Ruch Rodzin Nazaretańskich rozpoczął reformę


Jak najbardziej tak - Ruch Rodzin Nazaretańskich zamierza wprowadzić w życie zalecenia biskupa i archidiecezjalnej komisji - zapewnił w rozmowie z KAI moderator RRN w archidiecezji warszawskiej ks. Robert Wyszomirski. To efekt zalecenia jakie wydał metropolita warszawski po kryzysie jaki ogarnął ruch m.in. na tle błędnego rozumienia pośrednictwa Maryi.
Oświadczenie i list z takim zapewnieniem przesłali do abp. Kazimierza Nycza duchowni i świeccy z Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Dziękują w nim za pracę komisji teologiczno-prawnej i jej rozstrzygnięcia oraz zapewniają, że je przyjmują. "Trzeba się po prostu wziąć za reformę" - podkreśla ks. Wyszomirski.
"Projekt statutu już złożyliśmy w kurii, a od wakacji, kiedy zostałem moderatorem zaczęliśmy już zmieniać tematykę cotygodniowych konferencji na spotkaniach ruchu" - opowiada ks. Wyszomirski. Przed miesiącem rozpoczął konsultacje wśród świeckich członków ruchu, którzy w ankietach wypowiedzieli się, w jakim kierunku - ich zdaniem - RRN miałby iść w przyszłości. W ten sposób moderator chciałby wprowadzać inny sposób kierowania RRN.
Pytany o plany na przyszłość ruchu ks. Wyszomirski odpowiedział, że "jeszcze trochę za wcześnie na nie, bo wszyscy jeszcze są w szoku", ale z ankiet wyłania się przekonanie, że Ruch Rodzin Nazaretańskich nadal miałby mieć charakter formacyjny ale bardziej ukierunkowany na rodzinę. - Takie są oczekiwania - dodał.
Zapewnił też, że zostaną uwzględnione uwagi zgłoszone przez komisję teologiczno prawną. "Zresztą również nasze ankiety potwierdziły, że w formacji było zbyt mało treści związanych z życiem rodzinnym czy nauczania Kościoła o rodzinie, ta duchowość była zbyt indywidualistyczna" - powiedział moderator RRN.
Trudno oszacować ile osób w wyniku kryzysu opuściło Ruch Rodzin Nazaretańskich. "To jest bolesne doświadczenie, gdy ludzie, którzy do tej pory przyjaźnili się i wspólnie coś robili - nagle stają jakby po innej stronie, gdyż dzielą ich jakieś przekonania" - zauważa kapłan. "Teraz ważne jest stworzenie takiego klimatu, w którym wszyscy poczują się bardziej odpowiedzialni za ruch" - podkreśla.
Ks. Wyszomirskiemu chodzi o "znalezienie nowego sposobu kierowania ruchem i zaproszenia do tego większego grona". Jego zdaniem, decydowanie o RRN tylko w wąskim gronie było bardzo poważnym błędem. - To się teraz zdecydowanie zmienia - zapewnił. W projekcie statutu jeszcze nie ma wypracowanych rozwiązań strukturalnych, ale dodał, że będzie dążyć do tego, żeby również świeccy mogli dzielić odpowiedzialność za ruch.
Obecnie w archidiecezji warszawskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich zrzesza ok. 1 tys. osób.
W dekrecie z 29 stycznia metropolita warszawski zalecił "uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej, praktykę jego działania oraz treści zawarte w materiałach formacyjnych".
Moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich ks. Robert Wyszomirski - obecnie dyrektor Archidiecezjalnego Męskiego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie ma 45 lat. Z Ruchem Rodzin Nazaretańskich jest związany od 1987 r. a swoje powołanie kapłańskie odkrył dzięki formacji w RRN.
Ruch Rodzin Nazaretańskich jest obecny w 40 diecezjach, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Należy do niego ok. 45 tys. osób.

Oficjalna stronia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej - na drogach reformy: http://rrn.org.pl/


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd