Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

U PROGU DNIA - Nawrócenie to ufność w ciemności

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 15. 12. 2021 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 3 tygodnia Adwentu; Czyt.: Iz 45, 6b – 8. 18. 21b – 25; Łk 7, 18b – 23)

NAWRÓCENIE TO UFNOŚĆ W CIEMNOŚCI

Szczęść Boże – wszystkim!

Czas Adwentu biegnie szybko, ale czy jego przesłanie do nas dociera? Jeśli zmarnujemy ten czas, to czy tajemnica Bożego Narodzenia ogrzeje nasze serca?

Wiodącą postacią Adwentu jest Jan Chrzciciel, który wzywa do nawrócenia. Byłoby chyba ogromnym błędem, gdybyśmy tu, na śląskiej ziemi, nie skojarzyli tej postaci z księdzem Janem Machą, którego beatyfikację niedawno przeżyliśmy... Proszę mi wybaczyć, że kolejny raz wracam w moim felietonie do księdza Jana, ale treści liturgiczne wydają się same go przywoływać!

Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Ksiądz Jan Macha, odznaczali się niezwykle silną osobowością. Obydwu ludzie chcieli słuchać. Obydwaj zaznali mroków więzienia. Obydwaj zostali ścięci! I ta zbieżność imion...

Ks. Jan pojawił się jako nowy wikary w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej niemalże równo z wybuchem drugiej wojny światowej. Pustynią dla księdza Jana – jak i dla całej Ojczyzny – była właśnie ta wojna, a więc łapanki, codzienne morderstwa oraz rosnący terror. To go jednak nie zniechęcało! Przeciwnie, mobilizowało go do jeszcze aktywniejszego pomagania! Jakby czuł, że ma mało czasu...

2 grudnia 1940 roku, czyli równo 81 lat temu, na dwa lata przed swoją męczeńską śmiercią, wygłosił z ambony przedziwne, wręcz prorocze słowa, które zdumiewająco pasują do naszej obecnej sytuacji: „Kościół nie pozostaje nietknięty przemianami dziejowymi...– mówił zdecydowanym głosem. – ale zawsze (...) znajduje się w centrum walki!

Musimy jednak postawić sobie pytanie, dlaczego tak wielu ludzi gorszy się chrześcijaństwem i Kościołem? A może Bóg pozwala na tak potężną burzę szalejącą wokół drzewa, jakim jest Kościół, aby spróchniałe gałęzie odpadły, a drzewo po prostu głębiej zapuściło swoje korzenie w ziemię?”

Można by zapytać księdza Jana, co zrobić, aby tak się stało? Aby doszło do głębszego zakorzenienia się w Bogu? Ks. Jan, jakby słysząc nasze pytanie, odpowiada w swoim kazaniu: „Nie będziemy umieli dostrzec żadnego głębszego znaczenia w nieszczęśliwych zrządzeniach, które dotykają dziś chrześcijaństwo, jeśli nie usłyszymy w nich Bożego głosu – wzywającego do opamiętania i szczerego rachunku sumienia!”

To niesamowite, że kazanie księdza Jana zupełnie przypomina słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania!

"To mówi Bóg: To Ja czynię światło i stwarzam ciemności! To Ja sprawiam pomyślność i niedolę! (…) Nawróćcie się do Mnie!”

Podsumujmy więc: Co znaczy – Nawrócić się?

Nawrócić się, to uznać, że Bóg nigdy nas nie opuszcza! Ani wtedy, gdy świeci słońce, ani wtedy gdy przychodzą burze i zapada ciemność. Jest z nami w czasie wojny i w czasie pandemii! To On nadaje wszystkiemu głęboki sens! Dlatego także bolesne doświadczenia są darem i zachętą do rachunku sumienia. Do zapytania, czego Bóg ode nie oczekuje? I do przypomnienia, że On na końcu zatriumfuje!

Podobne skojarzenia budzą się w związku z 41 rocznicą stanu wojennego. Byli tacy, którzy się wtedy nie załamali... I mieli rację!

„Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi!” - mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii.

Nawrócić się, to jeszcze mocniej uchwycić się Jezusa. A wtedy – Noc Bożego Narodzenia stanie się dla nas NOCĄ ŚWIĘTĄ...

A zatem: bliskości Boga! – życzy ks. Stefan Czermiński


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd