Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej

Rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich

W dniach od 14-17 stycznia 2017 roku w Bystrej k. Bielska-Białej odbyły się rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Rekolekcje poprowadził ks. Stefan Czermiński - moderator diecezjalny RRN archidiecezji katowickiej. Z wielką radością gościliśmy po raz kolejny ks. Dariusza Kowalczyka – moderatora krajowego RRN oraz kapłanów-sympatyków Ruchu, sprawujących obecnie posługę duszpasterską w Czechach, w diecezji ostrawsko-opawskiej – ks. Pawła Kukiołę oraz ks. Pawła Pruszyńskiego. W rekolekcjach uczestniczyły rodziny z dziećmi, osoby starsze, samotne i młodzież z różnych diecezji Południowej Polski m.in. archidiecezji i diecezji katowickiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej i wrocławskiej.

Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej
Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej Rekolekcje zimowe RRN w Bystrej    

Tematem zimowych rekolekcji było: Jezus Chrystus – Królem i Panem mego serca !

W pierwszym dniu rozważaliśmy Przyjęcie Jezusa – moje motywy.

W drugim dniu - Przyjęcie Jezusa – moje trudności

W trzecim - Przyjęcie Jezusa – duchowe owoce

W czwartym - Przyjęcie Jezusa – na zakończenie rekolekcji każdy z nas przyjął Jezusa jako swojego Króla i Pana.

Rozważania poszczególnych tematów zostały oparte na Ewangeliach oraz tekstach zaczerpniętych z myśli świętej Teresy i świętej siostry Faustyny.

W czasie rekolekcji zastanawialiśmy się nad konsekwencjami osobistymi (każdego z nas) przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Króla w naszej Ojczyźnie. Akt uczyniony publicznie potrzebuje rozwijania i pogłębiania przez każdego z nas osobiście – by Królestwo Boże mogło wzrastać. Badając motywy przyjęcia Aktu uznaliśmy, że wolą Bożą jest, abyśmy byli jak iskry zapalające innych wiarą, nadzieją i miłością.

Ale, aby to mogło się ziścić, trzeba nam uznać prawdę o sobie, swojej nędzy, wygodnictwie, lenistwu, braku Bożych pragnień oraz uznać, że tylko Bóg może tę nędzę przemienić w miłość. Dzięki łasce Bożej, konferencjom, grupom dzielenia poznawaliśmy różne odmiany naszych słabości, naszej niechęci do oddania inicjatywy Panu Bogu we wszystkich naszych działaniach. Umacniały nas i prowadziły teksty św. Tereski od Dzieciątka Jezus, która oddała się na ofiarę Miłosiernej Miłości, szaleńcze wierząc, że pragnieniem Pana jest napełnić ją sobą ze względu na jej małość, nicość, słabość, a przede wszystkim na jej bezwzględną ufność. Umacniała nas również modlitwa ks. Dolindo o przerzuceniu wszystkich naszych trosk na Jezusa i zamianie niepokojów w ufność w nieskończoną moc miłości Bożej. Na koniec rekolekcji ponowiliśmy Akt oddania się Jezusowi, otwierając Mu szeroko swe serca.

Poza programem „duchowym”, uczestnicy rekolekcji korzystali z uroków zimy, która w tym roku nam dopisała. Były bardzo dobre warunki do jazdy na nartach, sankach, czy też spacerów. Te cztery dni wzmocniły nas nie tylko duchowo, ale i fizycznie.

Odrębny program „Bojowych rekolekcji” przygotowano dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Podczas czterech dni spotkań próbowaliśmy uświadomić sobie, że nasze życie jest nieustanną walką i bierzemy w niej udział niezależnie od tego, czy tego chcemy czy też nie. Jest to walka duchowa, której Bóg jest niezwykle aktywny, a Jego zwycięstwo jest pewne, jednak to od nas zależy, czy skorzystamy z tego zwycięstwa, czy też pozwolimy się zwieść złemu duchowi. Program dla młodzieży został podzielony na trzy tematy: „Jezus - Lew Judy”, „Maryja – Wojująca Judyt” oraz „Słowo Boże – miecz Ducha”. Pierwszy temat miał ukazać Pana Jezusa jako Potężnego Wojownika, który przyszedł na ziemię, by wygrać walkę o nas. Podczas drugiego dnia próbowaliśmy przedstawić Maryję jako aktywną uczestniczkę walki duchowej, Tę, która „miażdży głowę węża”, niezbędną pomoc dla nas i Zwyciężczynię („na koniec Moje Serce zatriumfuje”). Ostatni temat poświęcony był roli Słowa Bożego jako oręża, które jest niezbędne w walce z przeciwnikiem - „Naród mój ginie z powodu braku nauki”. „Bojowemu” tematowi towarzyszył sportowy pokaz samoobrony, specjalna oprawa graficzna – tarcza i miecz, jak również samo miejsce spotkań młodzieży nazwane „sztabem generalnym”.

Podczas rekolekcji młodzież miała okazję codziennie uczestniczyć w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacjach i konferencjach. Wykorzystywaliśmy także znaki – modlitwę wypowiadaną nad każdym uczestnikiem z formułą „Tyś jest mój syn/ moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie”, aby każdy uświadomił sobie swoją tożsamość i godność dziecka Bożego oraz fakt, że miłość Boża jest do niego kierowana indywidualnie, po imieniu, wypowiadanie nieznanych wezwań - przymiotów Matki Bożej, pochodzących z Akatystu ku czci Bogurodzicy, wysłuchaliśmy świadectwa o zwycięstwach Maryi przez różaniec, doświadczyliśmy słodyczy Słowa Bożego, a także wołania Bartymeusza podczas spaceru po lesie w zimowej aurze. Wspólnie oglądaliśmy film. Towarzyszyły nam zabawy integracyjne jak np. przeciąganie liny. Na koniec zawierzyliśmy swoje życie Matce Bożej.

Niewątpliwie każdy z nas doświadczył również własnej słabości i kruchości. Ale mieliśmy okazję oddać to Panu Bogu podczas spowiedzi św., a swoje problemy (np. w walce z grzechem, ale również wszystko, z czym nie możemy sobie sami poradzić) spisaliśmy na karteczkach i symbolicznie spaliliśmy w ogniu, wierząc, że gdy On się nimi zajmie - znikną. Za wszystkie łaski, których doświadczyliśmy podczas rekolekcji bardzo dziękujemy Panu Bogu.

 


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd