Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

„U PROGU DNIA” - Żołnierze Niezłomni - obrońcy Dekalogu

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 2. 03. 2016 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa – 3 tygodnia Wielkiego Postu.

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – OBROŃCY DEKALOGU

Szczęść Boże – wszystkim – u progu nowego dnia!

Jeśli wsłuchamy się w dzisiejsze czytania, to spostrzeżemy, iż są one bardzo piękną i duchową kontynuacją wczorajszego Święta: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czegóż bronili owi Żołnierze Niezłomni, bo tak chcą ich niektórzy nazywać, skoro czas zapomnienia i wyklęcia ich z naszej najnowszej historii się skończył? O co walczyli? Czy tylko o wolność naszej Ojczyzny, która niepostrzeżenie wpadała na ich oczach w jeszcze większą przepaść niż podczas nocy okupacji hitlerowskiej? Przepaść, którą mistrzowsko określił kiedyś Prymas Tysiąclecia, kiedy powiedział, iż hitlerowcy zabijali nasze ciała, natomiast bolszewicy pragnęli zabić nasze dusze.

Dowiedziałem się niedawno o rozmowie, jaka miała się rozegrać pomiędzy Stalinem, a Bierutem, który pytał Stalina: „Czy nie należałoby zabić kardynała Wyszyńskiego?”. „Po co masz go zabijać?” - odpowiedział Stalin. „Po co zaraz zabijać, przewerbuj go!” (Czyli: Zrób z niego agenta!)

Faktycznie, prymas o sercu zdrajcy o wiele bardziej przydałby się komunistycznemu systemowi, niż prymas martwy...

Żołnierze Wyklęci świetnie rozumieli naszą ówczesną sytuację. W pewnym sensie byli trochę jak Mojżesz, który daje dziś w I czytaniu świadectwo ukochania Prawa Bożego, i który chce przekazać swemu ludowi ten swój zachwyt: „Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?” – wyznaje ze wzruszeniem.

Także wielu współczesnych nam myślicieli, gdy patrzy na Dekalog, nie może powstrzymać swojego zdumienia nad spójnością i harmonią owych 10 zasad życia wewnętrznego i społecznego, jakie pojawiły się w progu istnienia narodu izraelskiego. To ewenement w historii ludzkości!

Czy można sobie wyobrazić jakąś inną drogę do dobrobytu i potęgi poza drogą uczciwości, prawdy i miłości, genialnie określoną w 10 Przykazaniach? Co warte są majątki, stanowiska i sława, do których doszło się drogą krętactwa, kłamstwa, nieuczciwości albo, co gorsza, opierając się na zdradzie i na krzywdzie ludzkiej?

Żołnierze Wyklęci wracają na naszych oczach do świadomości narodowej i pojawiają się przed nami trochę jak wtedy, przed narodem wybranym – Mojżesz, i choć przecież nie wszyscy spośród nich, jak to bywa z normalnymi ludźmi, nie są nieskalani (Mojżesz także miał chwile słabości), to jednak są dla nas dzisiaj wielkim wyzwaniem i wezwaniem, jako ci, którzy pragnęli pełnego wyzwolenia swojego narodu.

Na dowód owego podobieństwa do Mojżesza posłuchajmy kilku grypsów, jakie wysłał przed swoją egzekucją Prezes 4 Zarządu WiN-u z celi śmierci komunistycznego więzienia, Łukasz Ciepliński, do żony i synka, którego zresztą nigdy nie zobaczył:

„Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. (…) Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu.”:

I drugi gryps: „W ostatnich godzinach życia, dziękuję Bogu za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę oraz za to, że dał mi tak dobrą Żonę i wielkie szczęście rodzinne. Łukasz.”

I jeszcze jeden: „Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa; Polska – niepodległość, a człowiek – pohańbioną godność ludzką, odzyska!”

Prorocze słowa Cieplickiego zdają się spełniać na naszych oczach. Plany Moskwy, przynajmniej co do naszego narodu, wydają się, właśnie teraz, całkowicie upadać.

Potrzebne jest jednak pospolite ruszenie! Stańmy wszyscy z odwagą i ufnością obok słynnej Inki Siedzikównej, która w ostatnim grypsie napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Dobrego dnia!


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is a Joomla Security extension!