Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Życzę by Niepokalana objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie"
Św. Maksymilian M.Kolbe "Pisma"

U PROGU DNIA - POKUSA DBANIA O WŁASNY PIJAR

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa Popielcowa – 26. 02. 2020 r., g.6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa Popielcowa – Początek Okresu Wielkiego Postu)

POKUSA DBANIA O WŁASNY PIJAR

Witam serdecznie – Szczęść Boże!

Dzisiaj ważny dzień dla wierzących, Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Jak Polska długa i szeroka, we wszystkich kościołach rozbrzmiewa wołanie: „Nawróćcie się!” Zaraz po homilii zgromadzeni podchodzą do kapłanów, aby przyjąć od nich upokarzający znak posypania głów popiołem. Ciekawe... Niby upokorzenie, a w sercu radość! Dlaczego?

Ażeby na to odpowiedzieć, zapytajmy najpierw o coś ważniejszego: Co to znaczy: „Nawrócić się”?

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o tym dość konkretnie: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który... widzi w ukryciu.”

Zaraz potem Jezus wymienia trzy rodzaje uczynków pobożnych: modlitwę, post i jałmużnę, i za każdym razem ostrzega nas, abyśmy przy pełnieniu tych uczynków nie ulegali pokusie robienia dobrego wrażenia. Czyżby owo pragnienie robienia dobrego wrażenia, niby niewinne, było aż tak groźne? Dlaczego?

Otóż dlatego, że w momencie wypełniania jakiegoś konkretnego dobra, dochodzi do zmiany intencji. To, co jeszcze przed chwilą czyniliśmy na chwałę Bożą, teraz nabiera zupełnie odwrotnego kierunku; staje się aktem samouwielbienia. Dochodzi do katastrofy! Bóg, który jest Miłością, który dał ci życie, zdolności i siły do czynienia dobra, spada w tym momencie do roli chwytu socjotechnicznego, wpisanego w kreowanie twojego własnego pijaru!

Modlić się dla własnej chwały, żeby ludzie mówili – „Jaki on pobożny”?!! Angażować się w akcje charytatywne, nie kochając biednych i pokrzywdzonych, tylko kombinując, która akcja mogłaby mi przynieść większy rozgłos?!! To dość niesmaczne, a w kontekście wiary – wręcz obrzydliwe!

Ostatnio dowiedziałem się o awanturze jaka wybuchła pomiędzy znanymi raperami w internecie. Oskarżali się oni o fałszowanie liczby odsłon na YouTube. Do niedawna bowiem można było wykupić je po prostu na Allegro. Jeśli ktoś chciał przebić kogoś drugiego w popularności, inwestował trochę kasy w kupno większej ilości odsłon... i już był najlepszy! Wielkie jest ludzkie „parcie na szkło” i pragnienie własnej chwały!

Warto się jednak nad tym wszystkim zastanawiać, bo o ile pragnienie posiadania dobrej opinii jest naturalne, o tyle droga, jaką wybieramy, aby to uzyskać, najeżona jest wieloma pokusami. Najgorszą z nich jest pokusa wykorzystywania Boga do własnych celów. Tu bowiem ocieramy się już o profanację, tym groźniejszą, że często nieświadomą. Mamy w sobie głęboko ukryte zarzewie miłości własnej, która rozpalona, potrafi człowieka zaślepić do tego stopnia, iż przestajesz się jej wstydzić i po trupach zmierzasz do celu. Nie dostrzegasz, że ranisz i poniżasz innych, stając się zadowolonym z siebie tyranem, który zajął miejsce Boga.

Ciekawe, że ów proces dotyczy nie tylko wierzących, lecz wszystkich, także niewierzących.

Niewierzącym jednak trudniej obudzić się z tego amoku, ponieważ nie mają tylu punktów odniesienia.

Naszym odniesieniem jest Chrystus, który nas dzisiaj wyraźnie przestrzega i pyta: dla kogo żyjesz? Czy tylko dla swojego ja, czy dla Mnie – Twojego Boga, który jest Miłością? Dla kogo żyjesz?!!

Nawrócić się, to odpowiedzieć sobie, dla kogo pracujesz i wypoczywasz! Dla kogo się modlisz i starasz o swą rodzinę! Czy tylko dla siebie? Znak popiołu właśnie to nam mówi: Wszystko przemija, tylko Ty, Boże, jesteś dla mnie najważniejszy! Z Tobą, choć jestem podobny do prochu, nie przeminę! Wszystko z Tobą i dla Ciebie!

I wtedy budzi się radość...

Dobrego dnia! – życzy ks. Stefan Czermiński


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd