Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Jeśli będziesz naśladował Maryję, jeśli będziesz stawał się coraz bardziej do Niej podobny, wówczas Jezus będzie mógł na miarę twojego oddania ukochać cię taką miłością, jaką Ją ukochał"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

„U PROGU DNIA” - O głupocie „mądrych”

„U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 18. 07. 2018 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
Środa 13 Tygodnia Zwykłego (Rok B, cykl II)

O GŁUPOCIE „MĄDRYCH”

Szczęść Boże – wszystkim!

Bardzo zagadkowa jest dzisiejsza Ewangelia...
Wspomina ona pełen wzruszenia okrzyk Jezusa, który zachwycił się niezwykłym pomysłem Boga, Swojego Ojca Niebieskiego, aby łaski zrozumienia Bożych tajemnic nie udzielać ludziom chlubiącym się swoją inteligencją i bogactwem, lecz obdarzyć nią ludzi prostych i biednych; określonych w Ewangelii słowem: „prostaczków”.

Jezus zawołał: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” (Mt 11,25-27).

Czy podzielamy Jezusowe uczucia?

Jeśli nie, to pomyślmy: czy można wyobrazić sobie jakiegoś bogatego i wysoko postawionego człowieka, kogoś kto ma opinię chwalipięty i pyszałka, i który jednocześnie wygłasza mądre zdania o woli Bożej i o wartości ubóstwa i pokory? To sprzeczność sama w sobie!

Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg nie może udzielić swojej mądrości komuś, kto jej nie szuka, bo uważa, że ma jej wystarczająco dużo, aby zadbać o swoją pozycję i bogactwo, co zresztą z powodzeniem realizuje. Po co mu jeszcze jakiś Bóg, skoro on sam czuje się centrum świata?

Takie zamknięcie się na Boga i na drugiego człowieka automatycznie wyklucza łaskę mądrości, bo jest wielkim zaślepieniem i prowadzi do katastrofy. Katastrofa ta polega na nieuniknionym wchodzeniu w ciągłe konflikty interesów z innymi pyszałkami, czego skutkiem są awantury, spory, wojny – niosące ze sobą pasmo krzywd i zniszczeń, a przede wszystkim prowadzące do wiecznego potępienia.

Zrozumieć może to tylko ktoś pokorny, kto uznaje istnienie Boga, szanuje prawo moralne; wierzy w świat duchowy, i nie wyklucza ani działania demonów, ani opieki Aniołów. Kto po prostu nie przypisuje sobie nieomylności, ale wsłuchuje się w Mądrość Bożą zawartą w Starym i Nowym Testamencie, oraz w nauczaniu założonego przez Boga Kościele.

Klasycznym przykładem takich „prostaczków”, nie posiadających wykształcenia, lecz pełnych Bożej mądrości są Franciszek i Hiacynta – święci Pastuszkowie z Fatimy, święta Siostra Faustyna, i wielu, wielu innych, a przede wszystkim – dwunastu Apostołów Pana Jezusa.

Warto dodać, iż dar owego zrozumienia nie dotyczy tylko samej nauki Bożej, ale także wszystkich problemów życia codziennego. Nawet polityki!

Kapitalnym przykładem jest tu dzisiejsze pierwsze czytanie, które mówi o politycznej sytuacji pogrążającego się w zepsuciu moralnym Izraela. Posłuchajmy:

„To mówi Pan: „Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu (chodzi tu o Izraela!) na który się zawziąłem: ażeby ograbił i złupił go doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on (czyli Asyria) nie tak będzie mniemał... Bo w jego umyśle jest plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Albowiem powie sobie: "Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz... i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem; nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął!".

Czyż nie pasuje to do dzisiejszych czasów? Czy pod Asyrię nie można podłożyć również i współczesne mocarstwa, wobec których wielu boi się nawet pisnąć?”

I ostatnie zdanie tego czytania – tym razem grożące głównemu jego bohaterowi, samemu władcy Asyrii: „Ale Pan ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.” (Iz 10,5-7.13-16). A zatem i na niego przyjdzie czas sądu.

Dużo dają do myślenia te biblijne teksty, ale tylko prostaczkom, czyli dzieciom Bożym, które nie muszą się niczego obawiać, bo chroni je kochający i Wszechpotężny Ojciec Niebieski!

Dobrego dnia!


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


DMC Firewall is a Joomla Security extension!