Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka

"Człowiek staje się chrześcijaninem, kiedy staje się dzieckiem, kiedy zaczyna go zdumiewać szaleństwo miłości Boga Ojca"
ks. T. Dajczer "Rozważania o wierze"

U PROGU DNIA - Kto jest najważniejszą postacią historii ludzkości ?

U PROGU DNIA” w Radiu Katowice – Środa – 19. 05. 2021 r., g. 6.15 – ks. Stefan Czermiński
(Środa 7 Tygodnia Wielkanocnego; Czyt.: Dz 20,28 – 38; J 17, 11b – 19)

KTO JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POSTACIĄ HISTORII LUDZKOSCI ?

Szczęść Boże – wszystkim!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jezusa, który w wieczerniku modli się do Ojca za swoich uczniów, prosząc żarliwie: „Ojcze... uświęć ich w prawdzie!”

W słowach tych zawiera się w pewnym sensie ostrzeżenie, że można odejść od prawdy... Że potrzeba nam pomocy z góry, aby zawsze stać po stronie prawdy.

To fakt! Tak właśnie ma się rzecz z prawdą. W życiu codziennym nieraz pojawia się pokusa, aby skłamać i oszczędzić sobie w ten sposób wielu kłopotów... Zwłaszcza, że trwanie przy prawdzie w dzisiejszych czasach zaczyna być niebezpieczne.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno: Jezus kończy swoją modlitwę zaskakującym wyznaniem, że aby pomóc nam wytrwać w prawdzie, odda za nas życie! Stąd wniosek, iż trwanie w prawdzie wcale nie jest takie łatwe, a z drugiej strony, że jest czymś bezcennym. Jest sprawą naszego zbawienia. To logiczne, skoro Jezus powiedział o Sobie: „Ja jestem prawdą!” Odejście od prawdy zatem byłoby odejściem od Jezusa.

Niedawno wpadła mi w ręce świeżo wydana „Historia Chrześcijaństwa” Wojciecha Roszkowskiego. Gdy przeglądałem pierwsze rozdziały, nagle uderzyło mnie jedno zdanie:

„Gdyby zapytać, – pisze Roszkowski – kto z ludzi w największym stopniu przyczynił się do zmian w tym świecie, zapewne niewiele osób pomyślałoby o Maryi, młodej dziewczynie izraelskiej z galilejskiego Nazareth. Jedno Jej fiat umożliwiło odkupienie świata przez Jej Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Nawet jeśli ktoś – kontynuuje dalej profesor Roszkowski – nie wierzy w boskość Chrystusa, to nie może zaprzeczyć, że Jej Syn zmienił świat w sposób nieporównywalny z nikim innym. Dla ludzi wierzących Jej słowa „niech mi się stanie według Twego słowa” wypowiedziane w Nazareth, to najważniejsze słowa wypowiedziane przez człowieka w historii, gdyż ten akt Jej wolnej woli umożliwił zbawienie ludzkości (Łk 1,38). (Wojciech Roszkowski, „Historia Chrześcijaństwa – świętości, upadki i nawrócenia”, str. 17, Wyd.: Biały Kruk – 2021) – koniec cytatu*.

Czy wypowiedź profesora Roszkowskiego jest prawdą? Niewątpliwie! Skoro Jezus był tak wielką postacią, że od Niego zaczęto liczyć lata nowej ery, to jak można nie badać Jego pochodzenia? A zwłaszcza tego, kim byli Jego rodzice? Kim była Jego matka?

W jednym z wywiadów profesor Roszkowski stwierdza, że podchodząc do badań historycznych, nie chce rezygnować z wiary. Zaznacza równocześnie, że przeciwieństwem wiary w istnienie Boga nie jest ateizm, lecz wiara w nieistnienie Boga. Która wiara jest lepsza? Czy naprawdę wiara w nieistnienie Boga jest taka racjonalna? A może bardziej racjonalna jest chęć poznania prawdy o Jezusie?

Zastanówmy się; po której stronie opowie się rozum w obliczu tak wielu zachwycających tajemnic przyrody i całego wszechświata? Czy bardziej racjonalne jest uznanie istnienia Boga Stwórcy, czy wrzucenie wszystkiego do worka „przypadku”? Gdzie jest więcej światła? Czy pojęcie przypadku cośkolwiek wyjaśnia, czy raczej zaciemnia? Czy zgoda na tzw. „przypadek” jest podjęciem wysiłku myślenia, czy raczej ucieczką od myślenia?

Pan Jezus sam o sobie powiedział, że jest Prawdą. Apostołowie poznawszy Chrystusa, orzekli, że jest On Bogiem, który nas kocha! Jest Miłością!

A zatem prośba Jezusa: „Uświęć ich w prawdzie!” – jest prośbą o Miłość, czyli o zesłanie Ducha Świętego do naszych serc. Chrystus prosi Ojca, aby Ich Miłość przeniknęła nasze serca i abyśmy zawsze żyli w Jej świetle! Amen! Niech się tak stanie!

Dobrego dnia! – życzy ks. Stefan Czermiński

 

 

-------------------------------------------

* Warto przytoczyć jeszcze i kolejne zdanie tego passusu: „Choć imię Maryi w ciągu dwóch tysięcy lat pojawia się niezwykle często na ustach chrześcijan, to Ona sama jest głęboko ukryta w przekazach historycznych.” Uważam, że do tak przenikliwej obserwacji zdolny jest (spośród ludzi świeckich!) tylko historyk wierzący, który poważnie traktuje źródła chrześcijańskie, z Biblią na czele. Zresztą, czyż to nie Biblia właśnie nie jest najgruntowniej zweryfikowanym źródłem piśmienniczym na świecie?!!


© Ruch Rodzin Nazaretańskich - Archidiecezja Katowicka


Our website is protected by DMC Firewall!